Får ansvar for kompetanseutvikling i baker- og konditorbransjen

Publisert

Lars Lindland

Foto: Solveig Lygre, BKLF

Den nyansatte fag- og prosjektlederen i BKLF, Lars Lindland, har i mange år jobbet med kompetanseutvikling i mat- og drikkevarebransjen. Han tiltrår i stillingen 1. mars, og skal kombinere den med en 50% stilling i Fagskolen Viken, der han får ansvaret for å etablere og utvikle det nye fagskoletilbudet "spesialisering i baker- og konditorfaget".

BKLF har vært med å utvikle det nye studietilbudet for bakere og konditorer sammen med blant annet NHO Mat og Drikke og Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund. Lindland har sittet i styringsgruppen for det nye studiet, og han gleder seg nå til å fullføre etableringen av utdanningstilbudet som starter opp til høsten.

- De to jobbene er en god kombinasjon. Dette er et helt nytt fagskolestudie som er etterspurt av bransjen. Det å kunne jobbe med å koordinere dette studiet, samtidig som jeg kommer til å ha en tett kontakt med bransjen gjennom min stilling i Baker- og Konditorakademiet, ser jeg på som en stor fordel. Jeg har jobbet med bransjeprogrammet siden det starte opp i 2020, og det nye studietilbudet er et resultat av dette programmet. Jeg har sittet i styringsgruppa for studiet hele veien og har fulgt arbeidet med studieplanen fra start, så det blir gøy å bli med på resten også, sier Lindland.

Det blir en stor verdi for BKLF å få inn en person med den kompetansen og erfaringen Lars besitter.

Gunnar Bakke, Direktør BKLF,
Lang erfaring

Lindland er utdannet kokk, og har fagbrev i industriell matproduksjon. Han har i mesteparten av sin yrkesaktive karriere jobbet med fagopplæring og kompetanseutvikling i mat- og drikkenæringen. Først som faglig leder og opplæringsansvarlig i Arcus

(Vinmonopolet) med ansvar for lærlinger og praksiskandidater. Han satt også i prøvenemnda i industriell matproduksjon i denne perioden. Etter det jobbet han med lærlinger i avdeling for fagopplæring i utdanningsetaten i Oslo kommune. I denne stillingen var han også ansvarlig arrangør for den årlige yrkesutdanningsmessa i Oslo spektrum. De siste fem årene har Lindland jobbet i NHO Mat og Drikke som prosjektleder for kompetanseutviklingsprosjektene Matindustrien 4.0 og Fremtid for kompetanse.

Direktør i BKLF, Gunnar Bakke, er veldig fornøyd med å få Lindland inn i bransjen for fullt.

- Det blir en stor verdi for BKLF å få inn en person med den kompetansen og erfaringen Lars besitter. Han har god innsikt i hva som skal til for å sette i gang riktige tiltak for å øke og utvikle kompetansen i en yrkesfaglig bransje, og det at han skal kombinere stillingen i BKLF med stillingen i Fagskolen er en fordel for begge parter, sier Bakke.

Skal kartlegge bransjens behov

Lars gleder seg til å reise ut til bakeriene for å bli bedre kjent med bransjen. Foto: Solveig Lygre, BKLF

Lars gleder seg til å bli bedre kjent med bransjen. Han kjenner de store industribakeriene godt, for de har vært med i prosjektene han har ledet i NHO Mat og Drikke. Nå ser han frem til å utforske resten av bransjen.

- Jeg gleder meg til å komme meg ut til bedriftene for å bli kjent med bransjen og høre hva bakeriene er opptatte av. Det skal bli spennende å bli kjent med håndverksbakeriene og deres behov. Dette vil være med på å legge grunnlaget for hvordan utdanningen vil bli seende ut. Igjen vil jeg si at det er en kjempefordel med den kontakten jeg får med bransjen gjennom min stilling i BKLF. Det er jo tross alt fagfolka her som er viktige. Min jobb i Fagskolen blir å tilrettelegge tilbudet på en best mulig måte. Jeg skal stå for undervisning på de områdene jeg har kompetanse på, og så må jeg hente inn folk på de områdene jeg ikke har kompetanse, sier Lars.

Som ny fag- og prosjektleder i BKLF vil Lars bygge videre på sine mange års erfaring innen kompetanseutvikling, og den norske baker- og konditorbransjen vil få god nytte av denne kunnskapen. Han har allerede en del tanker om noen utviklingsprosjekt, men før han setter i gang ønsker han å kartlegge bakerienes behov.

- I BKLF blir oppgavene mine først og fremst å sette sammen kurs og tilbud til bransjen. Her må vi jo først kartlegge hva de forskjellige bedriftene har bruk for og utvikle gode og treffsikre tilbud på grunnlag av det. De fleste bransjer har behov på alle nivå. Alt fra korte kurs og utdanningstilbud, e-læringstilbud og fysiske kurs. Man skal holde seg oppdatert på nye trender, og ikke minst blir det stadig mer å forholde seg til av myndighetskrav og krav som går på bærekraft. Alt dette til sammen gjør jo at videreutdanning alltid er viktig.

spesialisering i baker- og konditorfaget

Det nye fagskoletilbudet er et deltidsstudie som går over to semester og gir 30 studiepoeng. Studiet er lagt opp slik at det skal være mulig å kombinere med jobb, og undervisningen består av både nettbasert undervisning og fysiske samlinger.

Kurset består av tre emner:

  • Råvarenes egenskaper, bruksområder og kjemi i produksjonsprosessen
  • Produksjons- og bedriftsledelse i baker- og konditorfaget
  • Kvalitets- og produksjonsprosesser i bakerier og konditorier
Benytt muligheten nå!

Spesialisering i baker- og konditorfaget har fått midler til to klasser på femten personer i hver klasse. Lars vil jobbe alt han kan for at bransjen nå skal benytte seg av utdanningen, slik at den blir et varig tilbud.

- Vi har sett at det kan kreve litt jobb å få folk til å søke på et fagskolestudie selv om interessen er der. For mange er det er en viss terskel for å søke, så det blir nok en liten jobb å ufarliggjøre dette litt. Studiet er beregnet på alle som har et svennebrev, men for voksne folk som ikke har sittet på skolebenken siden de gikk på videregående, er det gjerne en terskel for å begynne på et studie selv om man er kvalifisert. Jeg kan ikke tro annet enn at dette må bli en suksess! Rekrutteringen blir viktig nå. Vi må i første omgang få nok søkere til studiet slik at vi får kjørt utdanningen i gang til høsten, og så skal det jo bli et varig tilbud til bransjen.

De to prosjektene Lars har ledet de siste fem årene, har vært et partssamarbeid eid av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Lars mener det er viktig å ha dialog med begge parter for å få et best mulig resultat, og det er nettopp det han kommer til å gjøre når han begynner sine bakeribesøk i mars. Så nå oppfordrer vi hele bransjen til å tenke på hvilke behov vi har, slik at bransjens nye kompetanseutvikler kan tilrettelegge for en best mulig utdanning!