Landets første fagskolestudie i baker- og konditorfaget

Publisert

Fra høsten 2024 tilbyr Fagskolen i Viken studiet Spesialisering i baker- og konditorfaget. Det er landets første høyere yrkesfaglige utdanning innen denne fagretningen. Det nye studiet er bestilt av bransjen selv, og skal ruste dagens bakere og konditorer for framtida.

— Baker- og konditorbransjen er en bransje i omstilling, og riktig kompetanse er en forutsetning for videre vekst. Dette studiet vil bidra til økt kunnskap innen bedrifts- og produksjonsledelse, produktutvikling og nødvendige kvalitets- og produksjonsprosesser i bakerier og konditorier, sier Gunnar Bakke, direktør i Baker- og konditorbransjens landsforening (BKLF).

Bransjen har mange små og store bedrifter lokalisert i hele Norge, som har behov for kompetanseutvikling på alle utdanningsnivåer. Dersom næringen skal kunne tilpasse seg til fremtidens utfordringer, er det et behov for formalisert kompetanse over svennebrevnivå. Fagskolen i Viken er dermed blitt tildelt midler av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse via bransjeprogrammet, til å utvikle studiet. 

— En stor takk går til prosjektgruppen som har bestått av ulike fagpersoner fra bransjen, og som med stort engasjement og kunnskap har utarbeidet en studieplan som vi håper svarer til bransjens behov og forventninger, sier prosjektleder i Fagskolen i Viken, Mette Storhaug, fornøyd.

Studiet er utviklet i samarbeid med BKLF, NHO mat og drikke og Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund. I tillegg har en rekke fagpersoner som lærling- og fagansvarlige, bedriftseiere og faglærere fra videregående skole deltatt i utviklingen.

Studiestart høst 2024

Spesialisering i baker- og konditorfaget gir 30 studiepoeng, og har oppstart høsten 2024. Studiet er lagt opp til at det skal være mulig å kombinere med jobb, da undervisningen består av både fysiske samlinger, nettbasert undervisning, oppgaver og selvstudium. Det tar for seg tre emner, og fokuserer på at læringsutbyttet skal bestå av både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

De tre emnene er:

  • Råvarenes egenskaper, bruksområder og kjemi i produksjonsprosessen
  • Produksjons- og bedriftsledelse i baker- og konditorfaget
  • Kvalitets- og produksjonsprosesser i bakerier og konditorier

For å søke på studiene kreves det svennebrev i bakerfaget eller konditorfaget. Søkere som har fylt 23 år kan søke på grunnlag av realkompetanse. Studiene kan søkes på fra 1. februar i samordna opptak.