Beregn kontingent bedriftsmedlemskap

Hva koster medlemskapet for bedrifter:

Last ned Excel-skjema som beregner din kontingent.

Medlemskapet beregnes etter følgende modell som vedtas hvert år på landsmøtet:

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nedre grense

kr 1

kr 5 000 001

kr 10 000 001

kr 20 000 000

Øvre grense

kr 5 000 000

kr 10 000 000

kr 20 000 000

maks

Promillesats

3,5

2,5

1,5

1

Minimumkontingent kr 5 000 og maksimumkontingent kr 150 000.

Som beregningsgrunnlag menes sum lønn, bonus, honorar mv. i fjor for arbeid utført i Norge. Arbeidsgiveravgift, samt lønn til lærlinger og arbeid utført i utlandet skal holdes utenfor. Enkeltpersonforetak skal ta med personinntekt. Grunnlaget kan hentes fra A-ordningen ved bestilling A06 - avstemmingsinformasjon. A-ordningen kvitterer med rapport A07 - avstemming som inneholder data som skal rapporteres.

For andre selskap i samme konsern, med næringskode 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer, 10.720 Produksjon av kavring, kjeks og konserverte konditorvarer eller 47.241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer, som er registrert som egne rettssubjekt med felles eierskap, hvor hovedaksjonær kontrollerer 2/3 del av aksjene eller mer, vil beregningsgrunnlaget for kontingenten kunne beregnes som et felles bedriftsmedlemskap for hele konsernet, hvor den totale lønn i alle selskapene inngår.