Håndverksbakeri

Baker- og konditorbransjens Landsforening har registrert fellesmerket Håndverksbakeri, som gjør det mulig for medlemmer av bransjeforeningen å synliggjøre bedriftens sterke fokus på fagutdannet personell, gode håndverkstradisjoner og norske råvarer.

Med det nye fellesmerket Håndverksbakeri, ønsker BKLF å tydeliggjøre for forbrukerne hvilke bakeri som er med på å opprettholde en ekte håndverkstradisjon i Norge.

Disse bakeriene satser på fagutdanning gjennom å være godkjent lærebedrift med lærlinger, har en stor andel faglært personale i produksjonen, opprettholder håndverkstradisjoner, lager bakevarer fra grunnen av og bruker norske råvarer.

Håndverksbakeriene er medlemmer av et bransjefellesskap, og jobber for at den norske baker- og konditorbransjen kan fortsette å levere lokalt, godt, norsk kvalitetshåndverk til forbrukerne.  

Vilkår for bruk av merket:
  1. Merkebruker må være godkjent lærebedrift og utdanne lærlinger i baker- og konditorfaget.
  2. Merkebruker må ha ansatte baker- eller konditormestre, diplombakere eller ha mer enn 50 % andel ansatte med svennebrev i bedriften.
  3. Merkebruker må ha en andel på 50 % av håndverksproduksjon med håndoppslag. 
  4. Merkebrukere må bruke norske og nordiske råvarer og tilby produkt som kvalifiserer til "Nyt Norge" merket.
  5. Merkebruker må betale medlemsavgift og være medlem i Baker- og Konditorbransjens Landsforening for å kunne bruke merket.