Tom Erik er ny fagansvarlig i Baker- og Konditorbransjens Opplæringskontor

Publisert

Tom Erik Kristensen er ny fagansvarlig i Baker- og Konditorbransjens Opplæringskontor. Foto: Solveig Lygre, BKLF

Tom Erik Kristensen begynner i stillingen som fagansvarlig i Baker- og Konditorbransjens Opplæringskontor (BKO) den 1. mars, og han ser frem til å kunne bidra med sin kunnskap og kompetanse til alle lærlingene i BKO.

Tom Erik kommer fra en baker- og konditorfamilie i Kristiansand, og er femte generasjons baker og konditor. 

- Det gamle familiebakeriet Søren Kristensen Bakeri, er ikke lenger i drift, men det å ha vokst opp i slike omgivelser har jo gjort at jeg allerede fra tidlig barndom fikk en interesse for faget som hele tiden har vokst seg større og større, sier den nye fagansvarlige i BKO.

Tom Erik er utdannet baker og konditor, noe som er en stor fordel når han nå skal jobbe med lærlinger i begge fagene.

- Baker og konditor er kreative yrker, noe som passer meg helt utmerket. Det å kunne skape noe ut ifra enkle basisråvarer hver for seg, hvor du til slutt sitter igjen med et produkt, det er helt fantastisk. Jeg har jobbet i alt fra små håndverksbakerier til store industribakerier, noe som har gitt meg en bred kompetanse og en stor forståelse av prosess og håndverk. Jeg har også hatt ansvar for opplæring og oppfølging av lærlinger og jeg ser frem til å kunne bidra med min kunnskap og kompetanse når jeg nå skal fortsette med dette i BKO, sier Tom Erik. 

I 2023 hadde Tom Erik gleden av å være med på Baker- og Konditorlandslaget, noe han virkelig kan anbefale alle som ønsker å utvikle seg faglig. Den tidligere landslagsutøveren har klare tanker for hva so er viktig for bransjens utvikling fremover.

- Jeg tror produktutvikling vil være en viktig del av tiden som kommer. Mange bakerier har kommet godt i gang med det å ta til seg nye trender, samt å holde på tradisjoner. Fokus på bærekraft og kompetanse på lærlinger og innad i bedriftene er nok noe som vil få større og større betydning. Utdanning og opplæring må være relevant i henhold til samtid. Det vil være viktig at elever som kommer ut fra skolene har et godt grunnlag i opplæringen som gis i skolene, det vil også være viktig at elever har tilgang til praksisplasser, slik at de får et enda bedre innblikk i hva bransjen har å tilby. 

Tom Erik er en mann med høye forventninger til seg selv. Dette gjelder også når han nå skal inn i sin nye stilling.

- Jeg ser frem til å bli enda bedre kjent med bransjen når jeg nå går inn i denne jobben, og jeg gleder meg til å bidra med det jeg har av kunnskap og kompetanse i faget. Jeg har høye forventninger til meg selv i min nye rolle som fagansvarlig, og jeg har et ønske om å rekruttere mange nye bakere og konditorer til bransjen.