Har du spørsmål om IK-mat? Ring vår fagansvarlige på området

Publisert

Anne Momrak-Haugan har utviklet de nasjonale retningslinjene for god hygienepraksis og for tilpasning av HACCP- prinsippene for Baker- og konditorbransjen.

Anne Momrak-Haugan har utviklet de nasjonale retningslinjene for god hygienepraksis og tilpasning av HACCP- prinsippene for Baker- og konditorbransjen. Hun svarer gladelig på spørsmål på området.

Å drive bakeri og konditori stiller strenge krav til hygiene, og samme krav og regler gjelder for små, mellomstore og store bedrifter. Det er mange som er usikre på om de oppfyller myndighetenes krav, og bekymrer seg over at de skal få besøk av inspektører fra Mattilsynet.

I BKLF har vi en fagansvarlig for IK-mat, Anne Momrak-Haugan. Hun hjelper deg med alt du lurer på når det kommer til hygiene og mattrygghet, det er bare å ringe henne!

Visste du at BKLF har laget en veileder, "Nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis og for tilpasning av HACCP- prinsippene - Baker- og konditorbransjen", som har blitt anerkjent av Mattilsynet som nasjonale retningslinjer? Dette har vi gjort for å gjøre det lettere for deg som driver bakeri og konditori å etterfølge regelverket, og slik slippe å bekymre deg over besøket fra Mattilsynet.

De nasjonale retningslinjene er utarbeidet av fagansvarlig i BKLF, Anne Momrak-Haugan. Med seg i arbeidsgruppen har hun hatt MyFoodOffice, som har spesialkompetanse innen merking og matinformasjon, og bransjefolk med stor praktisk og teoretisk kompetanse når det gjelder utfordringer for god hygienepraksis og for tilpasning av HACCP- prinsippene innen baker- og konditorbransjen.

Kanskje har du allerede har hatt besøk av Mattilsynet? Kanskje resulterte det i avvik eller observasjoner? Kanskje lurer du på småting om fareanalysen eller rutiner om IK-mat? Har du fått med alt det lovverket sier? Har du tenkt riktig? Er frakt mellom konditori og utsalg forsvarlig når det gjelder for eksempel temperatur? Har du merket varene i disken riktig angående allergener?

Som medlem av BKLF får du to gratis timer konsulenttjeneste med fagansvarlig Anne Momrak-Haugan ved kjøp av "Nasjonale retningslinjer". Dersom du har enkle spørsmål, kan du kostnadsfritt ringe Anne for å få hjelp.

Her kan du lese mer om og bestille "Nasjonale retningslinjer"