Baker- og konditorbransjen har fått nasjonale retningslinjer

Å drive bakeri og konditori stiller strenge krav til hygiene. Samme krav og regler gjelder for små, mellomstore og store bedrifter. For å gjøre arbeidet ditt lettere, har BKLF nå laget en veileder som har blitt anerkjent av Mattilsynet som nasjonale retningslinjer.

Vi ønsker at retningslinjene skal bidra til at arbeidet går lettere og at de blir til hjelp og inspirasjon i det daglige arbeidet med å skape god og trygg mat

Å holde seg oppdatert på krav og regler fra myndighetene kan virke tidkrevende, og det kan være vanskelig å forstå regelverket. BKLF har derfor utarbeidet en ny bransjeveileder "Nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis og for tilpasning av HACCP- prinsippene - Baker- og konditorbransjen" som skal gjøre det lettere for deg som driver bakeri og konditori å etterfølge regelverket.

Som medlem av BKLF får du to gratis timer konsulenttjeneste med fagansvarlig Anne Momrak-Haugan ved kjøp av "Nasjonale retningslinjer".

Retningslinjene gir råd til virksomheten om hvordan kravene fra myndighetene kan oppnås. De inneholder de retningslinjene som er typiske for bransjen, og omhandler bruk av Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP- metodikken). HACCP er en del av risikostyringen for trygg mat, og retningslinjene beskriver hvordan bruk av HACCP kan skje i praksis.

Myndighetene oppfordrer de enkelte bransjeorganisasjonene til å utarbeide nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis innen sitt område. Disse retningslinjene kan vurderes av Mattilsynet med formål som nasjonal retningslinje for god hygienepraksis. De nasjonale retningslinjene skal gi en oversikt over hvordan regelverket skal forstås og brukes.

De nasjonale retningslinjene er utarbeidet av fagansvarlig i BKLF, Anne Momrak-Haugan. Med seg i arbeidsgruppen har hun hatt MyFoodOffice, som har spesialkompetanse innen merking og matinformasjon, og bransjefolk med stor praktisk og teoretisk kompetanse når det gjelder utfordringer for god hygienepraksis og for tilpasning av HACCP- prinsippene innen baker- og konditorbransjen.

Retningslinjene er bransjens egen beskrivelse av hvordan virksomheten skal sikre oppfyllelse av kravet i næringsmiddelhygieneregelverket, og en referanse når Mattilsynet fører tilsyn i virksomheten. Et brudd på retningslinjene innebærer ikke automatisk et forskriftsbrudd. "Nasjonale retningslinjer" er frivillig å følge.

Mattilsynet har vurdert at «Nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis og for tilpasning av HACCP-prinsippene – baker- og konditorbransjen» oppfyller vilkårene til status som nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis. Videre sier Mattilsynet at det er et godt og grundig arbeide som er lagt ned i disse retningslinjene.

Baker- og konditorbransjens landsforening ønsker at "Nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis og for tilpasning av HACCP- prinsippene"- skal hjelpe både små- og større bakeri og konditori. – Vi ønsker at retningslinjene skal bidra til at arbeidet går lettere og at de blir til hjelp og inspirasjon i det daglige arbeidet med å skape god og trygg mat, sier fagansvarlig i BKLF, Anne Momrak-Haugan.

«Nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis og for tilpasning av HACCP-prinsippene» kan bestilles i BKLFs nettbutikk