Fagskolen i Viken søker faglærer med koordineringsansvar - baker- og konditorfaget

Publisert

I forbindelse med opprettelsen av det nye studietilbudet “Spesialisering i baker- og konditorfaget” for bakere og konditorer, har Fagskolen i Viken nå utlyst en stilling som faglærer med koordineringsansvar.

“Spesialisering i baker- og konditorfaget” er et bransjeprogram på totalt 30 studiepoeng. Målet med bransjeprogrammene er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjens behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv. Målgruppens utdanningsbakgrunn er fagarbeidere innen baker- og konditorbransjen. Studiet er planlagt som nettbasert studie med samlinger, og samlingene er planlagt lokalisert ved Sørumsand videregående skole. 

Studiet består av tre emner som hver gir 10 studiepoeng: 

  • Ledelse, økonomi og markedsføring for bakere og konditorer
  • Råvarer og kjemi i produksjonsprosesser
  • Kvalitet- og produksjonsprosesser

Studiet er akkreditert, og det er planlagt oppstart høst 2024.

Det er BKLF som har tatt initiativ til studiet, som også har utviklet dette i samarbeid med NHO mat og drikke og Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund. I tillegg har en rekke fagpersoner som lærling- og fagansvarlige, bedriftseiere og faglærere fra videregående skole deltatt i utviklingen.

Les utlysningen her