BKLFs Baker & KonditorCampus

23. jun 2024 til 28. jun 2024
Sørumsand

Til tross for et meget bra søkertall til Campus, må vi dessverre meddele at tidsperspektivet og ressurstilgangen til å gjennomføre prosjektet ikke er tilstrekkelig for å få til et vellykket prosjekt i 2024.

Utsatt

Etter et møte i arrangementskomitéen for Baker & Konditor Campus 21.05.24, konkluderte komitéen med at til tross for et meget bra søkertall til Campus, blir tidsperspektivet, omfanget av prosjektet og ressurstilgangen til å gjennomføre prosjektet i 2024 ikke tilstrekkelig for å få til et vellykket prosjekt. Det vil bli nedsatt en større arbeidsgruppe i august i inneværende år, for å planlegge og gjennomføre Baker & Konditor Campus i 2025. Arrangementskomiteen vil takke for den store interessen som er vist fra elever, skoler og partnere, og håper på at tilsvarende engasjement kan skapes rundt Baker & Konditor Campus i 2025.