Stipend økte opptak til videreutdanning for fagarbeidere

Publisert

Foto: Sven Erik Knoff

Forskere ved Frischsenteret og Fafo har undersøkt hvordan en stipendordning sammen med økt informasjon påvirker fagarbeidere til å ta mer utdanning. Nå er rapporten klar og funnene viser at insentivene har en positiv effekt.

Behovet for yrkesfaglig kompetanse øker. Blant NHOs medlemsbedrifter var videregående opplæring med yrkesfag det mest etterspurte utdanningsnivået i 2022, med fagskoleutdanning på andre plass. Samtidig viser tall fra SSB at kun 5 % av de sysselsatte i alderen 22-59 år med yrkesfaglig utdannelse var under formell utdanning i 2022.

Det er derfor stort behov for å se på mulige insentiver for å få flere til å søke videreutdanning.

Nysgjerrig på videreutdanning innen baker- og konditorfaget? Landets første høyere yrkesfaglige utdanning for baker- og konditorer er nå søkbart! Spesialisering baker- og konditorfaget er utviklet av bransjen selv, og er et skreddersydd fagskolestudie for deg som er baker- eller konditorsvenn.
300.000 fagarbeidere deltok i forsøket

Hele 300.000 fagarbeidere i aldersgruppen 30-57 år deltok i forskningsprosjektet. Samtlige hadde yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsbakgrunn. Gruppen ble delt i tre:

- en gruppe fikk tilbud om stipend på inntil 50.000 kroner
- en gruppe fikk tilgang til informasjon om utdanningsmuligheter og påminnelse om søknadsfrister
- en kontrollgruppe fikk ingen insentiver  

Blant fagarbeiderne i kontrollgruppen som ikke mottok noen insentiver viste undersøkelsen av 2,5 % valgte å ta mer utdanning.

I gruppen med tilgang til målrettet informasjon om utdanningsmuligheter valgte 2,7 % å ta mer utdanning. Mens i gruppen som både mottok målrettet informasjon og stipend valgte 3 % å søke seg til videreutdanning. Det innebærer en økning på hele 20 % sammenlignet med kontrollgruppen.

I undersøkelsen oppgir deltakerne manglende interesse og økonomi som de største hindrene for å søke videreutdanning.

Ønsker å se på langtidseffektene

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Lånekassen og SSB står bak undersøkelsen. Nå ser de på muligheten for å følge de tre gruppene over tid for å se på effekter knyttet til gjennomføring av utdanning, sysselsetting, mobilitet og inntekt.

Det er først når de langsiktige virkningene kan fastslås at det vil være aktuelt å vurdere om  stipendtilbudet bør bli en varig ordning.


Les mer:
En liten dytt og litt økonomisk støtte fikk flere fagarbeidere til å ta videreutdanning
Last ned forskningsrapporten her