Ny veileder fra Mattilsynet

Publisert

Mattilsynet har lansert en ny veileder som gjennomgår hvordan kontroller planlegges og gjennomføres. Veilederen er utformet som en digital bruksanvisning.

Veilederen beskriver hvordan de kontrollerer virksomheter, varer og dyrehold som reguleres av blant annet matloven, dyrevelferdsloven, dyrehelsepersonelloven og kosmetikkloven.

I fremtiden vil veilederen også beskrive Mattilsynets bruk av reaksjoner på regelverksbrudd som pålegg om tiltak, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr med mer. Kontrollene gjennomføres i tråd med kontrollforordningen (EU-forordningen 2017/625).

Veilederen er også en nyttig bruksanvisning som viser hvilke plikter og rettigheter den som blir kontrollert har.

Du finner veilederen på Mattilsynets nettsider