Mattilsynet er fornøyd med nasjonale retningslinjer

Publisert

Anne Momrak-Haugan er fagansvarlig mattrygghet i BKLF. Hun har utviklet "Nasjonale retningslinjer" for bransjen, og hjelper deg med alt du måtte lure på innen IK-mat. Foto: Solveig Lygre, BKLF

Det har vært en utfordring at inspektører fra Mattilsynet har hatt ulike tolkninger av regelverket når de kommer på inspeksjon. BKLF ved fagansvarlig mattrygghet, Anne Momrak-Haugan, utviklet derfor Nasjonale retningslinjer for baker- og konditorbransjen.

Retningslinjene skal gjøre bedriftene som implementerer denne i sitt IK-mat-system trygge på at de følger regelverket.

- At retningslinjene anerkjennes som nasjonale retningslinjer av Mattilsynet, innebærer at inspektører som kommer på tilsyn i bakeri og konditori har lest gjennom dem på forhånd, og dermed har tilsynet og bedriften en felles referanse å forholde seg til. Mattilsynet har vært svært positive til de bedriftene som har tatt denne i bruk og implementert den i sitt IK-mat-system, sier Momrak-Haugan.

Gratis veiledning

Å drive bakeri og konditori stiller strenge krav til hygiene, og samme krav og regler gjelder for alle bedrifter, enten det er et lite enkeltmannsforetak eller et stort industribakeri.

- Det er mange som er usikre på om de oppfyller myndighetenes krav, og bekymrer seg over at de skal få besøk av inspektører fra Mattilsynet. Kanskje lurer du på småting om fareanalysen eller rutiner om IK-mat? Har du fått med alt det lovverket sier? Har du tenkt riktig? Er frakt mellom konditori og utsalg forsvarlig når det gjelder for eksempel temperatur? Har du merket varene i disken riktig når det gjelder allergener? Hvordan gjøre det på en enkel måte, men innenfor lovverket? Dersom din bedrift er medlem i BKLF, kan du kontakte meg for å få hjelp til det du lurer på, og dette er helt kostnadsfritt for alle bedriftsmedlemmer. Ved kjøp av "Nasjonale retningslinjer" får bedriftsmedlemmer også to timer konsulenttjeneste på kjøpet, sier Momrak-Haugan.

Anbefaler å implementere Nasjonale retningslinjer

Skal du opprette et nytt IK-mat-system eller trenger du å kontrollere eller supplere det du allerede har, anbefaler Momrak-Haugan å implementere Nasjonale retningslinjer. Dersom hun har gått gjennom systemet med deg, stiller du sterkt når Mattilsynet kommer på besøk.

- Nasjonale retningslinjer er satt opp som et IK-mat-system, og inneholder lovverk med forklaring, flytskjema/ fareanalyser, rutinebeskrivelser, skjema osv. Det er ikke er noe krav å bruke hele veilederen. En bedrift som jeg nylig har hjulpet, hadde i utgangspunktet et godt system fra før. De manglet bare flytskjema/ fareanalyser, så det var kun den delen de tok i bruk. For at de skulle få en skreddersydd fareanalyse, fjernet vi det som ikke var aktuelt for deres bedrift, forteller Anne.

Kanskje har du allerede har hatt besøk av Mattilsynet? Kanskje resulterte det i avvik eller observasjoner? Noen ganger trenger en hjelp til å forstå Mattilsynet sine rapporter. Kanskje de har kommet med et pålegg du ikke er enig i. Uansett hva det måtte være, kan Anne hjelpe deg. Enten det skulle være å rette opp eller utbedre noe, eller kontrollere om inspektøren har tolket regelverket riktig.

  • Anne Momrak-Haugan
  • Fagansvarlig mattrygghet