Bransjeundersøkelsen 2024

Publisert

Hvert år gjennomfører BKLF en bransjeundersøkelse for å kartlegge utvikling i bransjen, og hvilke ønsker og behov bransjen har for ulike tjenester. Her har alle mulighet til å gi oss både ris og ros for det arbeidet som bransjeforeningen gjør eller ikke gjør.

Tilbakemeldingene vi får fra dere, både medlemmer og ikkemedlemmer, er svært verdifull for oss. Den gir oss grunnlag til å kunne gi et så godt og relevant tjenestetilbud som mulig til hele den norske baker- og konditorbransjen.

Bransjen er hele tiden i endring, og bransjeforeningen står foran mange viktige veivalg fremover. Gi oss din tilbakemelding, så kan vi bli en bedre bransjeforening for hele den norske baker- og konditorbransjen!

Vi håper så mange som mulig tar seg tid å svare, medlem eller ei. Det tar kun to minutter, og vi setter stor pris på hvert eneste svar vi får!