Søk støtte til tiltak for reduksjon av sykefravær

Nå er det åpnet for at alle bedrifter kan søke om økonomisk støtte til en rekke tiltak nøye utprøvd av IA-bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien. Frist: 29. september.

Som en del av den nye IA-avtalen fra 2019 ble det etablert 7 bransjeprogram som har som mål å mobilisere partene på bransjenivå til å forhindre sykefravær og frafall. Næringsmiddelindustrien er en av de 7 bransjene.

Det kan nå søkes om midler til gjennomføring av følgende tiltak:
  1. Basisprogram i ledelse
  2. Opplæring av verneombud og tillitsvalgte i samarbeid (ferdigstilles vår 23)
  3. Ergonomikartlegging (les mer om ergonomi i næringsmiddelindustrien og prøv opplæringsspill her)
  4. Utarbeidelse av opplæringsfilm/-brosjyre
  5. En bra dag på jobb / Arbeidsmiljøhjelpen
  6. Norskopplæring
  7. Egne, kunnskapsbaserte tiltak - Dette er andre tiltak, godt forankret i kunnskap om forebygging og arbeidsmiljøarbeid

For å kunne søke om midler må bedriften opprette en partsammensatt arbeidsgruppe som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av tiltaket. Det vil si en gruppe bestående av representanter både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Slik søker du

For å søke fyller du ut et skjema, som sendes til prosjektleder i IA-bransjeprogrammet Caroline Dyrnes innen 29. september 2023.

Du finner veileder til søknadsskjemaet her

Søknadene behandles så og godkjennes av bransjeprogrammets styringsgruppe. Maksbeløp for støtte er satt til kroner 150.000.-, som utbetales i etterkant av gjennomført tiltak, basert på faktiske utlegg. Det må også skrives en rapport etter gjennomføring.

Les mer om IA-bransjeprogrammet og søknadsprosessen hos NHO Mat og Drikke.