Resultater fra bransjeundersøkelsen 2023

Kursdeltagere knar deig

Foto: Solveig Lygre

Vi takker for alle svarene vi har fått i bransjeundersøkelsen 2023. Vi setter utrolig stor pris på hvert eneste svar, da tilbakemeldinger fra både medlemmer og ikkemedlemmer er svært verdifull for oss.

Tilbakemeldingene vi får, gir oss grunnlag til å kunne gi et så godt og relevant tjenestetilbud som mulig, til hele den norske baker- og konditorbransjen.

Flertallet av de som svarte syns at BKLF først og fremst skal jobbe med utdanning, kompetanseheving, rekruttering og bransjeprofilering. Dette er områder som allerede er svært viktige for oss, og som vi vil fortsette å jobbe med fremover.

Svarene viser videre at mange er fornøyde med flere av våre tjenester. Blant annet får opplæringskontoret og det "nye" fagbladet høyest score av flertallet av respondenter, mens Brødskala'n, sertifisering av håndverksbakerier og de nasjonale retningslinjene for IK-Mat også scorer høyt.

Det som var mest bekymringsverdig med resultatene i år, var at over 50% av de som svarte, svarte at bedriften de representerte ikke skulle ta inn lærlinger til høsten. I tillegg var det 43% som hadde mindre enn 50% ansatte med svennebrev.

Vi har nå kåret en vinner blant de som deltok, og et stykk eksemplar av Bakerboka eller Konditorboka er på vei i posten til Hillevi Hovden på Sylteormen Bakeri i Valldal. Gratulerer!

De årlige tilbakemeldingene er nyttige for bransjeforeningens videre strategiarbeid, der målet er å forbli relevant for medlemmene og å bli enda bedre på det som medlemmer og brukere synes er viktig. At så mange som mulig svarer på undersøkelsen, er derfor svært viktig for oss.

Du kan fortsatt gi din tilbakemelding her.

Send oss gjerne også og tilbakemeldinger på e-post, hvis dere har ønsker eller innspill til hva bransjeforeningen skal jobbe mer med, eller ta opp politisk.