Aktuelle tilsyn fra Mattilsynet i 2023

Publisert

Andersen og Maillard Bakeri

Illustrasjonsbilde fra et bakeri. Foto: Solveig Lygre, BKLF

Mattilsynet skal i løpet 2023 føre tilsyn med næringsmiddelprodusenter over hele landet. Noen av disse tilsynene er relevante for alle i baker- og konditorbransjen. Vi gir deg her en oversikt over hva din bedrift kan bli kontrollert for, og hvordan du kan forberede deg på dette.

Mattilsynet skal se på matinformasjon hos næringsmiddelprodusenter over hele landet. De skal i løpet av året kontrollere disse matinformasjonskravene:

  • ingrediensliste (inkludert mengdeangivelse)
  • allergenmerking
  • opprinnelsesmerking

Tilsynet skal kontrollere om innholdet i maten er tråd med resept/produktdatablad/oppskrift. De kontrollerer også at allergener er visuelt fremhevet og at produktet har riktig opprinnelsesmerking.

Tidligere har tilsyn med matinformasjon vært gjennomført i kampanjer som «Merkesjekken».

Retningslinjene er bransjens egen beskrivelse av hvordan virksomheten skal sikre oppfyllelse av kravet i næringsmiddelhygieneregelverket, og en referanse når Mattilsynet fører tilsyn i virksomheten.

Nå skal Mattilsynet også se matinformasjon i sammenheng med virksomhetens styringsystem. Det vil si at det nå vil være svært viktig å ha internkontroll og gode rutiner på plass.

Hvordan kan dere forberede dere?

Det er viktig at dere sikrer at ingrediensliste, inkludert mengdeangivelse, stemmer overens med innholdet i produktet, altså at maten er i tråd med resept/produktdatablad/oppskrift.

Matvarer med ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner skal alltid merkes, da mangelfull merking av allergener kan medføre risiko for en allergiker. De må derfor kunne stole på ingredienslisten. Her kan du lese mer om hvordan allergener skal merkes

Det er for de fleste matvarer frivillig om du merker produktet med opprinnelse. Dersom manglende opplysninger om opprinnelse kan villede forbrukeren, er det derimot obligatorisk. Les mer om riktig opprinnelsesmerking her.

Det vil også bli gjennomført tilsyn med bruk av ernærings- og helsepåstander. Videre vil det bli smilefjestilsyn for de som er med i den ordningen og tilsyn med serveringssteder som ikke er med i smilefjesordningen. Hos sistnevnte vil Mattilsynet legge hovedvekt på kravene om god hygienepraksis i næringsmiddelregelverket.

Anne Momrak-Haugan i Baker- og Konditorakademiet har lang erfaring og kompetanse med internkontroll, og kan bistå om du trenger veiledning. Foto: Solveig Lygre, BKLF

Trenger du veiledning?

Har du kontroll på alle de ovenfornevnte punktene og god rutine for internkontroll, eller trenger du veiledning for å sikre at du har merket dine produkter i tråd med regelverket? Anne Momrak-Haugan i Baker- og Konditorakademiet har lang erfaring og kompetanse med internkontroll, og er forfatter av "Nasjonale retningslinjer" (veileder) for baker- og konditorbransjen. Hun hjelper deg gjerne om du har behov for veiledning. Dersom din bedrift er medlem av BKLF, får du to gratis timer konsulenttjeneste med Momrak-Haugan ved kjøp av veilederen.