Nå kan du søke stipend hos Baker- og Konditorbransjens Landsforening

Publisert

Baker- og Konditorbransjens Landsforening har opprettet et stipendfond der svenner som ønsker spesialisering eller etterutdanning kan søke om inntil 15.000 kroner i støtte til dette.

Stipender fra BKLF`s Stipendfond deles ut to ganger pr. år, fortrinnsvis i juni og desember måned. Styret i BKLF tildeler disse gjennom vedtak i styret. Stipendene skal gå til videre- og etterutdanning og perfeksjonering for svenner. Eksempel på dette kan være praktikantvirksomhet i inn- og utland og kursvirksomhet med relevant faglig innhold.

Stipendet kan tildeles svenner som er ansatte i BKLFs medlemsbedrifter og personlige medlemmer i BKLF. Stipendet tildeles på grunnlag av innsendt søknad. Søknadsfrist er 15.05. og 15.11. hvert år.

Hvert stipend kan være på maksimalt kr 15.000,-. Søkeren skal sende en kortfattet, skriftlig orientering i søknadsskjema. Denne skal inneholde nødvendige opplysninger om nytten de har hatt, eller vil få, av opplæringen. Den skriftlige orienteringen skal kunne trykkes i fagbladet Baker & Konditor.