Håndverksbakeri nummer 37 sertifisert

Publisert

Direktør Gunnar Bakke i BKLF overrakte håndverksbakeri-merket til Rosenborg bakeri i Trondheim. Fra venstre: Magnus Helgesen, Kristi Helgesen, Heidi Helgesen, Gunnar Bakke og Frode Knutsen.

Rosenborg Bakeri i Trondheim ble 9. oktober sertifisert Håndverksbakeri og fikk tildelt bransjeforeningens eget håndverksbakeri-merke. Det var direktør Gunnar Bakke i Baker- og Konditorbransjens Landsforening som stod for utdelingen.

Håndverksbakeri-merket tildeles bakerier som satser på fagutdanning og godt håndverk ved å være godkjent lærebedrift, ha en stor andel faglært personale, opprettholde håndverkstradisjoner og bruke norske råvarer. Som medlemmer av et fellesskap i bransjeforeningen, bidrar disse bedriftene også til at den norske baker- og konditorbransjen kan fortsette å levere lokalt og godt norsk kvalitetshåndverk til forbrukerne. Rosenborg Bakeri AS er en glimrende ambassadør for håndverket.

Siste års nedgang i fagutdanning i restaurant- og matfag i Norge, er med på å svekke norske mattradisjoner. Ekte håndverk står for kvalitet. Baker- og Konditorbransjens Landsforening ønsker med fellesmerket "Håndverksbakeri" å gjøre det enklere for forbrukerne å skille gode håndverksbakerier fra bakerier med mange ufaglærte og som importerer fryst deig fra utlandet. Vi mener det er viktig at forbrukerne blir gjort klar over forskjellene mellom et håndverksbakeri som utvikler og produserer sine egne produkter, og bakerier som steiker en vare de har fått ferdig fra utlandet, slik at forbrukeren kan ta bevisste, kunnskapsbaserte valg. 

Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) har de siste årene jobbet hardt for å fremme fagutdanningen. Egen baker- og konditorlinje på videregående ble en realitet fra 2021 og eget opplæringskontor for baker- og konditorfagene ble etablert av BKLF i 2018. Foreningen har også etablert et nasjonalt kompetansesenter for etter- og videreutdanning og har bidratt til at det etableres en etter- og videreutdanning ved Fagskolen Viken. Det nye studietilbudet gir 30 studiepoeng og er søkbart fra 2024. I tillegg til kompetanseheving, jobber BKLF med rekruttering til faget og profilering av bransjen for å øke interessen for baker- og konditorfaget.