Gratis kompetanseheving for fagarbeidere i matindustrien

Publisert

Norsk matindustri er inne i et teknologiskifte hvor ny teknologi stadig blir mer tilgjengelig. Industrioperatørens rolle blir mer kompetansekrevende, og krever nye måter å tenke produksjon på. Bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien tilbyr nå emnet “Digital kommunikasjon” helt kostnadsfritt.

Studiet vil løfte den den enkelte produksjonsmedarbeiders digitale kompetanse, og tilbys nå kostnadsfritt, inkludert pensumlitteratur, til ansatte i matindustrien.   

Tilbudet er skreddersydd for matindustrien, og en del av fagskolestudiet “Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelarbeideren”. Studiet er nettbasert, og tilbys nasjonalt.

Emnene tilbys i følgende rekkefølge, og om man tar ett eller flere emner, er helt opp til kandidaten:

  • Emne A – Digital kommunikasjon (10 stp.) 
  • Emne B – Innsamling og tolkning av digitale data (10 stp.) 
  • Emne C – Utvikling og endring i prosess og produksjon (10 stp.) 

Dette sier noen av studentene som tok studiet i fjor:

"Alt i alt veldig bra og kan anbefales på det sterkeste til alle som ønsker innblikk i den digitale revolusjonen i næringsmiddelproduksjonen! Og håper et nytt tilbud for dette kurset kommer i bransjeprogrammet igjen! 👍"  

"Etter emne C har jeg allerede fått nye oppgaver på jobb. Alle tallene jeg har samlet av stoppårsaker blir nå brukt av industri ingeniører som er på anlegget for å legge en plan til videre utbygging. Dette kurset har vært helt gull. Tusen takk til Anders og Ole Kristian."  

 

Mer informasjon og påmelding finner dere her: https://fagskolen-viken.no/studier/kjemi/fagarbeideren-i-den-digitaliserte-naeringsmiddelindustrien