Forsterker samarbeidet innen restaurant- og matfag

Publisert

Ansvarlige for avtalen og for at denne gjennomføres er (fra venstre) direktør i BKLF, Gunnar Bakke, daglig leder Norske Kokkers Landsforening, Espen A. Wasenius, leder i Kost og Ernæringforbundet, Arnt R. Steffensen. Foto: Kjøkkenskriveren. Foto: Kjøkkenskriveren

Tre store organisasjoner innenfor restaurant- og matfag forsterker samarbeidet i en intensjonsavtale. Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF), Norske Kokkers Landsforening (NKL) og Kost og Ernæringsforbundet (KEF) ønsker å samarbeide på tvers av organisasjonsgrensene om rekruttering til restaurant- og matfag generelt og til egne fag spesielt. Disse tre organisasjonene representerer i sum over 80% av de yrkesutdannede i Restaurant og Matfagets utdanningsløp.

BKLF, NKL og KEF har dermed en intensjon om et bredere samarbeid på tvers av organisasjonsgrensene med tanke på økt rekruttering til restaurant- og matfag generelt og til egne fag spesielt. Dette for å ta en sterkere strategisk posisjon rundt rekruttering og utdanningsløpet i utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag.

Partene har lik interesse av å videreutvikle eksisterende rekrutteringsaktiviteter, som kan bidra til økt rekruttering til mat- og måltidsbransjen. Partene i denne avtale ønsker å søke felles økonomisk støtte til rekrutteringsaktiviteter.

Konkurranser i de respektive fagene har i flere tiår skapt mye oppmerksomhet rundt kokke-, baker- og konditorfaget. Partene skal være pådrivere og gode ambassadører for nasjonale konkurranser i sine respektive fag, og om mulig samarbeide om å arrangere nasjonale konkurranser i felleskap.