Endelig får bakerne og konditorene egen linje på videregående!

Selv om ting har tydet på at det ville gå denne veien, er det aldri noe som er sikkert før den offisielle bekreftelsen er på plass. Nå får vi altså gleden av å tilby dem som ønsker å bli bakere og konditorer en egen linje på VG2.

Dette kommer til å heve kvaliteten på både utdanningen og på bransjen som helhet, ved at de som kommer ut i lære vil ha en sterkere faglig kompetanse før de tar fatt på læretiden.

Den nye yrkesfagstrukturen blir innført i 2020, og blir den største endringen i yrkesfagutdanningen siden kunnskapsløftet i 2006. Forhåpentligvis vil den nye strukturen ikke bare øke kompetansen hos nyutdannede bakere og konditorer, men også være med på å øke rekruteringen til bransjen. Økte tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger gjør det nå også lettere å ta inn lærlinger i bedriften. Til sammen får disse to faktorene fremtiden til å se lysere ut for baker- og konditorbransjen med hensyn til kompetanse og rekruttering.