Veien til baker- eller konditoryrket

Både baker- og konditoryrket krever fire års videregående utdanning. Først tar du Vg1 Restaurant- og matfag, og så Vg2 Baker og konditor. Opptakskravet her er fullført grunnskole.

Etter endt skolegang er det to års læretid ute i bedrift. Når du har gått læretiden avlegger du svenneprøve, og får ditt svennebrev som baker.

To år etter at svenneprøven er bestått kan du gå videre og bli baker- eller konditormester. Dette er en videreutdanning med kurs i ledelse, økonomi, markedsføring og yrkesteori.

Senere kan du velge spesialisering innenfor et bestemt område i faget ditt. Du har da flere kurs å velge mellom, både i Norge og i utlandet. Det er også en del som velger å ta både baker- og konditorutdanning.

Etter endt yrkesutdanning kan du få generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå VG3 påbygging. Det gjelder selv om du ikke har tatt svennebrevet.