Spørsmål og svar

Hvis du har lyst til å bli baker eller konditor, har du sikkert mange spørsmål. Hvordan er jobbmulighetene? Hvordan er hverdagen som baker? Får jeg en sikker jobb som konditor? Heldigvis har vi mange svar.

Hvordan er jobbmulighetene fremover?

Arbeidsmarkedet vil alltid være i forandring, men sitasjonen i dag er at det etterspørres yrkesutdannede bakere og konditorer i bransjen daglig.

Noe av det fine med baker- og konditorutdanningen er at du jobber i et yrke det alltid vil være behov og interesse for. Utdanningen og kunnskapen bærer du med deg, og det er et internasjonalt yrke som du kan praktisere i hele verden.

Hvordan er karrieremulighetene etter avlagt svennebrev?

Som utdannet svenn har du også mange muligheter for videreutvikling. Du kan ta mesterbrev og bli mester, eller du kan ta diplombakerstudiet og bli diplombaker. Om du tar påbygg generell studiekompetanse, kan du studere for eksempel matteknikk eller yrkesfaglærer. Du kan også starte din egen bedrift.

Hva er lønnsbetingelsene for en faglært baker eller konditor?

Noe som er fint med dette yrket er at du som lærling får lønn under utdanning. For en nyutdannet baker- eller konditorsvenn ligger årlig minstelønn på kr 415 000,-. Med full ansiennitet, det vil si 6 års praksis i faget, vil årlig minstelønn ligge på kr 430 000,- Mange bedrifter har også lokale forhandlinger som kan gi tillegg ut over minstelønn.

 

Hva slags arbeidsplasser finnes for disse yrkene?

De tradisjonelle bakeriene og konditoriene er selvfølgelig veldig aktuelle arbeidsplasser for en utdannet baker eller konditor, men det er også mange andre muligheter.

Hoteller, restauranter og cruisebåter vil ha ferske, egenproduserte varer til sine gjester. Dette åpner for mange spennende steder å jobbe. Det skal ikke bare leveres bakverk og kaker; også spennende desserter er en viktig del av menyen.

Det er mange storkjøkken som produserer for videresalg til kunder, også her er ferske kvalitetsvarer blitt et viktig konkurransemiddel. Det gir gode jobbmuligheter.

Som fagutdannet baker eller konditor innehar du den kompetansen som skal til for å få jobb som fagkonsulent hos en av bransjens råvare- eller maskinleverandører.

Hvor mange bedrifter er det i denne bransjen i Norge?

Det er omkring 500 bakeri og konditori, spredt over hele landet. De er fordelt på mange små og noen store. Dette gir deg mulighet til å velge hva slags arbeidsplass du ønsker – en stor virksomhet med mange kollega, eller en mindre bedrift der det er veldig mye opp til hver enkelt.