Resultatet av lønnsforhandlingene i 2024

Publisert

Da mange bedrifter etterlyste nøkkeltall for 2024, er disse nå blitt lagd. Her kan du lese hva resultatet av lønnsforhandlingene i 2024 betyr for din bedrift dersom den er bundet av overenskomst 133 for baker- og konditorfagene.

NHO Mat og Drikke har tidligere år utgitt nøkkeltall som har vist avlønningen av ansatte som ligger på minstelønnssatsen i overenskomsten med eventuelle tillegg som følge av ansiennitet, fagbrev mv.  For 2024 har vi gjort noen endringer og lagt til en egen kolonne for arbeidstakere ansatt før 21. april 2023. Bakgrunnen for dette er at alle ansatte i 2023 fikk et generelt tillegg som var høyere enn økningen av minstelønnssatsen det året, noe som gjør at ansatte som lå på minstelønn før 21. april 2023 ikke lenger ligger på minstelønn. Dette betyr at bedriften ikke kan sette de ansatte dette gjelder tilbake på minstelønn. Nøkkeltallene for 2024 har derfor følgende to kolonner:

·         for ansatte som lå på minstelønnen for 2023 (kr. 206,03 pr. time),

·         for ansatte som lå på minstelønn før 21. april 2023 (som nå har en lønn på kr 210,28 pr time).


Dere må selv ta stilling til hvilken del av tabellen som vil gjelde for den enkelte ansatt hos dere. Det bemerkes også at tabellen er utarbeidet uavhengig av gjennomførte lokale lønnsforhandlinger i 2023 og kommende lokale lønnsforhandlinger i 2024.

Tabellen følger vedlagt i denne eposten.

Resultatet av tarifforhandlingene i 2024

  1. Økning av minstelønnssatsen til 216,15 kroner inklusiv det generelle tillegget på kr 7,- i punkt 2 nedenfor (virkning fra 1. mai 2024)
  2. Generelt tillegg til alle på 7,- kroner (virkning fra 1. mai 2024)
  3. Innføring av et 1 års ansiennitetstrinn med kr 3,00 pr. time med virkning fra 1. mai 2024 (med utgående effekt[1]).
  4. Økning av både 3 og 6 års ansiennitetstrinn med kr 0, 50 pr. time med virkning fra 1. mai 2024 (med utgående effekt).

Som nedfelt i Overenskomsten for Baker- og konditorfagene § 12 reguleres nattilleggene med 25 % av det generelle tillegget (opp kr. 1,75) til:

·         kr 85,68 pr. time til voksne arbeidere ufaglært

·         kr 94,43 pr. time til svenner

 

Lokale lønnsforhandlinger
Overenskomsten for Baker- og konditorfagene er en minstelønnsoverenskomst. Det betyr at bedriften og de tillitsvalgte skal gjennomføre årlige lokale lønnsforhandlinger. De lokale lønnsforhandlingene skal være reelle, med andre ord skal bedriften sette seg ned med tillitsvalgte og forhandle om lokale lønnstillegg. Lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres selv om bedriften er av den oppfatning at bedriften ikke har økonomi til å gi lønn tillegg lokalt.

I de lokale lønnsforhandlingene skal partene lokalt gjennomgå og forhandle om eventuelle lokale lønnstillegg ut fra følgende fire kriterier:

Bedriftens

·         økonomiske situasjon

·         produktivitet

·         framtidsutsikter

·         konkurranseforhold

arbinn finner du veilederen "Lokale lønnsforhandlinger skritt for skritt". Her kan du blant annet lese mer om de fire kriteriene som de lokale forhandlingene skal bygge på. I veilederen er det også maler som kan brukes som grunnlag for en protokoll fra de lokale forhandlingene.

Det er ikke et krav om at partene lokalt må komme til enighet i de lokale forhandlingene. Tillitsvalgte og de organiserte arbeidstakerne kan ikke streike dersom partene lokalt ikke blir enige om et lokalt lønnstillegg. Resultatet av de lokale forhandlingene kan være at det gis et lokalt lønnstillegg, men resultatet kan også være at bedriften ikke gir lokalt lønnstillegg.

NB! Alle skal gjennomføre lokale forhandlinger sammen med tillitsvalgte. Protokollen fra de lokale lønnsforhandlingene skal sendes inn til NHO Mat og Drikke til e-post .

Har du spørsmål til resultatet av årets oppgjør, kan du ta kontakt med Camilla Schrader Roander, advokat og forhandler i NHO Mat og Drikke på tlf. 90294473 eller e-post[1] Med utgående effekt menes at tillegget som økes skal gis uavhengig av om den enkelte bedrift har avtalt høyere tillegg enn
  satsen i overenskomsten.