Generalforsamling BKLF

12. jun 2024
Næringslivets Hus, Oslo

BKLF ønsker alle medlemmer velkommen til Generalforsamling med lunsj og fagseminar på Næringslivets hus i Oslo.

Onsdag 12.juni 2024 kl. 11.30 – 15.00 blir det avholdt generalforsamling i BKLF. Møtet begynner med lunsj kl. 11.30. Kl. 12 starter generalforsamlingen, og når den er gjennomført blir det fagseminar med følgende tema: ultraprosesserte bakervarer, kunstig intelligens, endringer i opplæringsloven, nytt fagskoletilbud og ny modell for Brødskala'n.

Formell innkalling til generalforsamlingen, med endelig program og sakspapirer, vil bli sendt ut i henhold til vedtektene.

Dersom medlemmene ønsker andre saker behandlet på generalforsamlingen enn de som er vedtektsfestede, må disse være innsendt BKLFs administrasjon senest 60 dager før generalforsamlingen (altså 12.april 2024).