Styret

Styret BKLF

Styret, BKLF: (fra venstre) Christian Roxmann (vara), Gunvor Fiskå, Silje Blomsø, Linda Fredriksen, Ole John Berntsen (president) og Carl Fredrik Samson (visepresident). Henrik Næss, Svein Tinnen og Einar Martin Kålen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Solveig Lygre, BKLF

Styret er BKLFs øverste organ, og er bindeledd mellom medlemmene og de lokale organisasjonsledd. Styret velges av representanter fra bedrifter over hele landet under det årlige landsmøtet. Styret skal behandle saker som fremmes av regionforening, Landsmøte, eller styrets enkeltmedlemmer.

Ole John Berntsen

President

Naustdal Dampbakeri
E-post: olejohn@dampbakeriet.no
Mobil: 901 96 173

Carl Fredrik Samson

Visepresident

W.B.Samson AS
E-post: cf@samson.no
Mobil: 95 148 714

Henrik Næss

Styremedlem

Nøtterø Bakeri og Konditori AS
E-post: henrik@nottero-bakeri.no 
Mobil: 482 20 713

Gunvor Fiskå 

Styremedlem

Ryfylke Bakeri & Konditori AS
E-post: gunvor@ryfylkebakeri.no
Mobil: 900 62 626

Svein Tinnen 

Styremedlem

Kløverbakeriet AS
E-post: svein.tinnen@kloverbakeriet.no
Mobil: 909 93 775

Linda Fredriksen

Styremedlem

Råde Bakeri AS
E-post: linda@radebakeri.no
Mobil: 404 14 304

Silje Blomsø 

Styremedlem
Blomsø Bakeri og Konditori AS

E-post: post@blomsobakeri.no

Mobil: 

Einar Martin Kålen
1. varamedlem

Personlig medlem

E-post: einka@trondelagfylke.no
Mobil: 917 14 697

Christian Roxmann

2. varamedlem

Roxmann Bakeri AS

E-post: christian@roxman.no                                                                                                      
Mobil: 900 40 036