Revideringen av norske kostråd i gang

Publisert

Helsedirektoratet skal revidere de norske kostrådene. NHO Mat og Drikke har gitt innspill til prosessen på vegne av næringen.

De norske kostrådene skal revideres, og det er de nordiske næringsstoffanbefalingene (NNR 2023) som skal utgjøre kunnskapsgrunnlaget for dette arbeidet. Helsedirektoratet har ansvar både for å utarbeide og revidere nasjonale kostråd og næringsstoffanbefalinger i Norge.

Innledende rådslag

Som start på arbeidet inviterte direktoratet til rådslag 18. januar 2024 for å få innspill om hva som er viktig når rådene skal formuleres.

NHO Mat og Drikke deltok på rådslaget og holdt et innlegg på vegne av mat-, drikke- og bionæringene. Det var særlig fire poeng NHO Mat og Drikke trakk frem:

  • Høy tillit til kostrådene er avgjørende for at flest mulig skal velge sunnere
  • Det må være samsvar mellom styrken i kunnskapsgrunnlaget (NNR2023) og de konklusjonene som trekkes i nye kostråd
  • Kostrådene må formuleres slik at de er lette å forstå og bidrar til matglede og motivasjon
  • Nye kostråd må følges opp med økte ressurser til informasjonstiltak fra helsemyndighetene.
Vil sendes på offentlig høring

Helsedirektoratet har i sin tidsplan at de reviderte kostrådene skal legges frem tidlig høsten 2024.

I løpet av våren vil utkast til kostråd sendes på offentlig høring. NHO Mat og Drikke vil følge prosessen tett, og vil levere høringsuttalelse med konkrete innspill når det åpnes for tilbakemelding.

Les mer om rådslaget i januar og NHO Mat og Drikkes bidrag her