Pengestøtte til tiltak som reduserer sykefravær og frafall

Publisert

Illustrasjonsbilder - Gratisbilder - Unsplash

Nå er det åpnet for at alle bedrifter kan søke økonomisk støtte til tiltak som er nøye utprøvd av IA-bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien.

Hva må til for å søke?

Kravene for å kunne søke om midler er at man oppretter en partssammensatt arbeidsgruppe i bedriften som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av tiltaket. Her skal man sørge for god involvering av alle berørte og dokumentere dette.

Det kan søkes om midler til gjennomføring av følgende tiltak:
  1. Basisprogram i ledelse
  2. Opplæring av verneombud, tillitsvalgte og ledere i samarbeid
  3. Ergonomikartlegging
  4. Utarbeidelse av opplæringsfilm/-brosjyre
  5. En bra dag på jobb / Arbeidsmiljøhjelpen
  6. Norskopplæring
  7. Egne, kunnskapsbaserte tiltak - Dette er andre tiltak, godt forankret i kunnskap om forebygging og arbeidsmiljøarbeid
Slik søker du

For å søke, fyller du ut et skjema, som sendes til prosjektleder i IA-bransjeprogrammet, Caroline Dyrnes. Hun behandler søknadene som til slutt godkjennes av bransjeprogrammets styringsgruppe.
Maksbeløpet som utbetales er på kr 150 000,-. Søknader på større beløp vil vurderes individuelt. Beløpet utbetales i etterkant basert på bilag til faktiske utlegg bedriften har hatt knyttet til gjennomføring av tiltaket.
Det skal skrives en rapport om tiltaket i etterkant av gjennomføring.

Ta kontakt med prosjektleder Caroline Dyrnes ved spørsmål:
E-post: caroline.dyrnes@nhomd.no
Telefon: 95 11 17 99

Søknadsfrist: 12. april 2024

Du finner søknadsskjemaet her

Du finner veileder til søknadsskjemaet her

Les også om Tines erfaring med å gjennomføre lederkurs