Landskonferansen for Restaurant- og matfag 2024

Publisert

Landskonferansen for Restaurant- og matfag (LKRM) er den største konferansen for mat- og måltidsbransjen. Årets hovedtemaer er effektiv rekruttering, fullføring og livslang læring i mat- og måltidsbransjen.

LKRM er et samarbeid mellom ulike aktører som jobber målrettet med kompetanse og for å heve anseelsen og rekrutteringen til restaurant- og matfagene. Dette vil sikre kompetent arbeidskraft til bransjer med læreplasser, sikker jobb og med gode utviklingsmuligheter.

I tillegg til å gi deltakerne godt faglig påfyll, skal LKRM også være en møteplass hvor du får mulighet til å snakke og diskutere med "bransjekollegaer" fra hele landet.

Vi vil også dele ut den gjeve rekrutteringsprisen.

Hvem passer konferansen for? 

Konferansen dekker temaer som er relevante for alle som er opptatt av rekruttering, gjennomføring, kompetanseheving og utvikling av restaurant-, og matfagene: 

  • Faglige ledere og instruktører
  • HR-ansatte i bedrifter som vurderer
  • Rådgivere og karriereveiledere i grunnskole og videregående skole
  • Faglærere i restaurant- og matfag og mat og helse
  • Faglærere i arbeidslivsfag og utdanningsvalg
  • Opplæringskontorer
  • Prøvenemndsmedlemmer
  • Yrkesopplæringsnemnder
  • Alle som er opptatt av rekruttering til mat- og måltidsbransjen
Deltakeravgift
 
Velkommen til Sandefjord!

Arrangørene av årets konferanse

NHO Reiseliv
Foreningen for opplæringskontorene i Restaurant- og Matfag (FORM)
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
Fellesforbundet
Norske Kokkers Landsforening
Hovedorganisasjonen Virke
Baker- og konditorbransjens Landsforening
NHO Mat og Drikke
NHO Service og Handel