Enighet i forhandlingene om Baker- og konditoroverenskomsten

Publisert

Natt til 04. mai 2024 kom partene til enighet i forhandlingene om 133 - Baker- og konditoroverenskomsten.


Forhandlingene var mellom NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).
I tillegg til å bli enige om blant annet utvalgsarbeid om etter- og videreutdanning ble partene enige om følgende punkter:  

  • Økning av minstelønnssatsen til 216,15 kroner inklusiv det generelle tillegget på kr 7,- i punkt 2 nedenfor (virkning fra 1. mai 2024)
  • Generelt tillegg til alle på 7,- kroner (virkning fra 1. mai 2024)
  • Innføring av et 1 års ansiennitetstrinn med kr 3,00 pr. time med virkning fra 1. mai 2024 (med utgående effekt).
  • Økning av 3 og 6 års ansiennitetstrinn med kr 0, 50 pr. time med virkning fra 1. mai 2024 (med utgående effekt).

Frist for uravstemning er satt til 31. mai 2024

Enighetsprotokollen kan du lese her: Enighetsprotokoll 133 Baker- og konditoroverenskomsten.pdf

NB! Husk at det hverken skal gjøres utbetalinger basert på forhandlingsresultatet, eller gjennomføres lokale lønnsforhandlinger, før forhandlingsresultatet er vedtatt i uravstemning. Vi sender informasjon til berørte bedrifter når uravstemningen er gjennomført.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99.

Du finner tariffavtalen for bakere og konditorer hos Lovdata

Les mer og se resultatene fra tidligere oppgjør hos NHO Mat og Drikke