Beredskap: Matsikkerhet i krisetid

Publisert

Det er en kritisk samfunnsfunksjon å sikre at befolkningen har tilgang til normale matvarer i en krisesituasjon. Det krever høy nasjonal produksjon også i fredstid, skriver NHO Mat og Drikke i et nytt posisjonsnotat om beredskap.

"Tørkesomre, annet ekstremvær, pandemiårene 2020-2022 og krigen i Ukraina fra 2022 har hver på sin måte, bidratt til å sette nasjonale og internasjonale matverdikjeder på prøve. Uavhengig av om en krise er natur- eller menneskeskapt, vil lange og komplekse matverdikjeder likevel stå overfor mange av de samme utfordringene. Befolkningens behov for mat- og drikkevarer er uansett de samme, og uavhengig av hva som har forårsaket en krise."

- "Matforsyning, samfunnssikkerhet og totalberedskap", NHO Mat og Drikke

Kontinuerlig nasjonal produksjon av mat

Hovedpunktene i NHO Mat og Drikkes posisjoner bygger på de samme tre forutsetningene Stortinget har lagt til grunn for Norges nasjonale matsikkerhet:

  • Kontinuerlig nasjonal produksjon av mat
  • Sikring av produksjonsgrunnlaget
  • Et velfungerende handelssystem.

Med dette utgangspunktet er NHO Mat og Drikkes posisjoner for matsikkerhet i krisetid følgende:

  • Langsiktighet er en forutsetning for å lykkes.
  • Matproduksjon er en kritisk samfunnsfunksjon.
  • Forutsetningene for stabile matvareforsyninger i krevende situasjoner er høy produksjon i normale tider.
  • God beredskap krever god organisering og øvelse.

Les posisjonsnotatet Matforsyning, samfunnssikkerhet og totalberedskap her

Les mer om matsikkerhet i krisetid hos NHO Mat og drikke.