Ønsker du å jobbe med lærlinger og utvikle unge talenter til fremragende og stolte fagfolk?

Publisert

BKLF søker fagansvarlig for opplæring og kompetanseutvikling.

Sentrale arbeidsoppgaver for fagansvarlig:

Oppfølging av lærlinger og lærebedrifter
Ansvar for inngåelse og oppfølging av lærekontrakter i lærebedrifter.

Kompetanseutvikling av talenter
Arbeide opp mot videregående skoler, med rekruttering.
Kompetanseheving og kurs for elever, lærlinger, lærebedrifter og faglige leder.
Tilrettelegge konkurranseaktiviteter i samarbeid med baker- og konditorlandslaget.

Samarbeid med relevante aktører
Samarbeide med fagopplæringskontorene, og andre aktører i bransjen som arbeider med opplæring og rekruttering

Ideelle kvalifikasjoner:   

  • Utdannet baker- eller konditorsvenn, mester, diplombaker eller matteknolog
  • Erfaring fra opplæring av lærlinger i bedrift.                                                                          
  • Har arbeidserfaring fra og kjennskap til baker- og konditorbransjen                                       
  • Er utadvendt, liker å arbeide med mennesker og har god formidlingsevne

Egenskaper:                                                                               

  • Strukturert og effektiv
  • Selvstendig og initiativrik
  • Trives i samarbeid med andre
  • Serviceinnstilt og engasjert
  • Energisk og liker et høyt tempo

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, men vi har oppdrag over hele landet. Det må derfor påregnes en del reiseaktivitet. Vi kan imidlertid tilby et variert og spennende arbeid sammen med engasjerte kollega. Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
Har du spørsmål kan du kontakte direktør Gunnar Bakke, mobil 970 19 591. Kortfattet søknad med CV og relevante attester kan sendes innen 1. desember 2023

BKLF er en nøytral bransjeforening for bakeri, konditori og svenner i Norge og jobber blant annet med profilering og rekruttering til bransjen gjennom opplæringskontor og kompetansesenter.. Det jobbes tett med Baker- og konditorlandslaget som profilerer baker- og konditorbransjen gjennom internasjonale konkurranser.