Endringer i NHO Mat og Drikkes styre

Publisert

Under en ekstraordinær generalforsamling 31. oktober 2023 ble tre nye medlemmer valgt inn i NHO Mat og Drikkes styre.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt som følge av at tre styremedlemmer hadde fratrådt sine stillinger. De tre nye styremedlemmene er:

  • Daglig leder Martin Dombestein, Norgesfôr AS (tidligere 1. vara i styret)
  • Konsernsjef Ann-Beth Freuchen, Tine SA (nytt medlem)
  • Konsernsjef Anne-Marit Panengstuen, Nortura SA (nytt medlem)

I tillegg ble administrerende direktør Trine Lerum Hjellhaug, Lerum AS, valgt til som nestleder i styret og daglig leder Kristian Solberg, Solbergs Gartneri AS ble valgt til fjerde vara.

Alle de nye styremedlemmene og nestlederen ble enstemmig valgt og er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024.

Her kan du se hele styresammensetningen