Ny undersøkelse viser at 82% syns Brødskala'n er enkel å forstå

Publisert

Brød merket med Brødskala'n i supermarked.

Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) har fått utført en undersøkelse etter at merkeordningen Brødskala`n tidligere i vinter ble kritisert av blant annet professor Birger Svihus og Forbrukerrådet for å være villedende og vanskelig å forstå.

I undersøkelsen, utført av You Gov, sier 82% av respondentene at de syns det er lett å forstå Brødskala'n når det gjelder å se hvor grovt brødet er. 4% syns det er vanskelig og 14% mener det er verken lett eller vanskelig. Resultatene viser altså at mange av de negative påstandene som er fremmet i media er grunnløse.

Etter kritikken, har BKLF imidlertid valgt å sette ned et arbeidsutvalg som skal se på hvordan Brødskala'n kan gjøres mer presis og mer forståelig for forbruker.

Viktig at merket er enkelt å forstå

Direktør i BKLF, Gunnar Bakke, sier at det er viktig å få en klarhet i hva forbrukerne mener. – Når vi nå har satt ned et utvalg for å se på hvordan Brødskala'n kan bli enklere for folk å forstå og hvordan den kan justeres for at nøyaktig grovhet ikke skal kunne misforstås, er det viktig også å ta forbrukernes opplevelse i betraktning.

Bestemmelsene rundt Brødskala'n er jevnlig oppe til revisjon, og det har aldri vært noe poeng for oss at brødene merkes utydelig, snarere tvert imot. Vi har ikke fått noen innspill om at dette har vært et problem tidligere, men dersom det er det skal vi gjøre vårt ytterste for å gjøre det enklere for forbruker, sier Bakke.

Skal merkes med nøyaktig prosent grovhet

I dagens regelverk skal alle bakevarer være merket med nøyaktig grovhetsprosent under Brødskalamerket, nettopp for at forbruker ikke skal kunne villedes, sier Bakke.

I undersøkelsen fra You Gov, svarer 66 prosent av de som bruker Brødskala'n at de ser på grovhetsprosenten som står under merket når de kjøper brød. 32% svarer at de ser mest på kakediagrammene, mens 2 prosent svarer vet ikke.

Utvalget

Utvalget, som er bredt sammensatt av de største merkebrukerne, akademia og næringsaktører, skal se på innspill som gjelder Brødskala`n. Utvalget har som mandat å belyse og vurdere problemstillinger som er kommet opp i media, og komme med konkrete forslag til eventuelle endringer av dagens fellesbestemmelser. - Kakediagrammet, beregningsmetoden og grafisk design er de tre hovedkategoriene som skal vurderes, sier Bakke.