Kjenner du noen som har vært 40 år i bransjen?

Publisert

Hvert år deler BKLF ut utmerkelser for å hedre personer som har gjort en solid innsats for bransjen og felleskapet. En av utmerkelsene er 40-årsmedaljen.

Kriteriet for å få 40-årsmedaljen er å ha jobbet i bransjen i 40 år og helt eller delvis drevet egen næringsvirksomhet. Hedersmerket blir delt ut årlig.

Kjenner du noen som oppfyller kriteriet, kan du sende en epost til gb@nhomd.no, med navn på personen og litt bakgrunnsinformasjon om hva denne personen har arbeidet med i disse 40 årene.