Forhandlingsresultatet på 133 - Baker- og konditoroverenskomsten vedtatt etter uravstemning

Publisert

Illustrasjonsfoto. Foto: Unsplash.com.

Den 20.05.2022 ble det enighet i forhandlingene mellom NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelsarbeiderforbund (NNN).

I tillegg til å nedsette to utvalg i tariffperioden, som skal fokusere på lokale forhandlinger og overenskomstens struktur, ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

  • Økning av minstelønnssatsen til 199,78 kroner, inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022).
  • Generelt tillegg til alle på 4 kroner (virkning fra 1. mai 2022).
  • Fagbrevtillegget økes til 12,50 kroner (virkning fra 1. mai 2022). Økningen i fagbrevtillegget skal ikke gis utgående effekt.
  • Nattillegget reguleres automatisk med 25% av det generelle tillegget, tilsvarende kr 1,-

Den 16. juni 2022 var forhandlingsresultatet på overenskomst 133 - Baker- og konditoroverenskomsten klart

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.

Enighetsprotokollen kan du lese her.

Nøkkeltall kan du laste ned her.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2022 består av:

Gunn Marit Leinebø, Baker Brun Produksjon AS

Per Ole Thorsen, Bakehuset AS

Morten Hals, Baker Hansen AS

Gunnar Bakke, BKLF

Odd Håvard Larsen, Mesterbakeren AS

Hilde Johannesen, Lantmännen Unibake