Årets Bakeri 2022 er kåret!

Foto: Stokkøy Bakeri.

Gratulerer så masse til Stokkøy Bakeri som herved er kåret til Årets Bakeri 2022.

Hele 20 bakerier var nominert til Årets Bakeri 2022, men det er Stokkøy Bakeri i Åfjord kommune, på den lille øyen som heter Stokkøya, som i år går av med seieren.


Årets Bakeri – Kriterier

Følgende 8 kriterier dannet grunnlaget for vurderingen:

 1. Bedriftens økonomiske utvikling og bæreevne
 2. Bedriftens innovasjon / nyskapningsevne
 3. Bedriftens fokus på samfunnsansvar
 4. Bedriftens helhetlige profil og markedsføring
 5. Bedriftens endring og omstillingsevne
 6. Bedriftens medarbeidertilfredshetsindeks
 7. Bedriftens sammensatte fagkompetanse
 8. Bedriftens omdømme/merkenavn

I år la juryen særlig vekt på bedriftens fokus på samfunnsansvar, og tok spesielt hensyn til:

 1. Hvordan bakeriet lytter til kundenes behov ved utvikling av nye produkter/forbedre eksisterende produkter – at det må gjøres lettere for kundene å ta sunnere valg er viktig her.
 2. Hvordan bakeriet jobber for bedre utnyttelse av råvarer og svinn-system.

Juryens begrunnelse Årets bakeri – 2022

Kåringen av Årets bakeri 2022 tar i år utgangspunkt i samfunnsansvar og hvordan det enkelte bakeri jobber med konkrete bærekraftige tiltak i sitt bakeri.

Vi har lagt bak oss en konkurranse som ga oss mange gode kandidater, og hvor 3 finalister til slutt har blitt presentert gjennom media sammen med muligheten for bransjen å stemme på sitt bakeri. Alle disse 3 har vært svært gode kandidater til Årets Bakeri 2022, og det har heller ikke i år vært noen enkel kåring for juryen.

Det som har satt litt ekstra preg på årets kåring er selvsagt den vanskelige driftssituasjonen som mange bakerier plutselig har havnet i som følge av en uforholdsmessig høy økning av strømkostnader og derav generell usikkerhet på driften fremover. Juryen har valgt å følge de opprinnelige kriterier for konkurransen og gjennomføre konkurransen akkurat slik vi pleier. De store usikkerhetsfaktorene får være det de er – og vi er klar over at dette skaper svært stor uforutsigbarhet for mange. Hva fremtiden vil bringe er det ingen som har kontroll på for tiden.

De tre finalistene

Vi har hatt gleden av å dypdykke i tre spennende bakerier, som alle har jobbet med samfunnsansvar i praksis gjennom sin drift. Disse 3 har også utmerket seg med sine bærekraftige løsninger i hverdagen, og viser til gode resultater herfra. Vi har likevel klart å kåre en tydelig vinner!

Juryens begrunnelse for årets vinner

Årets vinner utmerker seg i en egen divisjon når det gjelder den grunnleggende gjennomtenkte og gjennomførte filosofien på samfunnsansvar, som har vært hele grunnlaget for etableringen av bakeriet. Bakeriet jobber etter en langsiktig strategi – som har ført dem frem til nominasjon, og nå som vinner av konkurransen.

Vi ser at dette bakeriet kan være til stor inspirasjon for bransjen, og også en måte å overleve i bransjen på. De har en flerfunksjonell modell, hvor det er flere elementer i tilknytning til bakeriet som skaper en helhet. Filosofien som ligger til grunn har betalt seg over tid, de har valgt å knytte til seg spisskompetanse på ulike områder, og blir et sted hvor folk flytter hjem igjen.

De samarbeider tett med andre næringsaktører for konkrete svinn-tiltak. Frukt fra dagligvarebutikken som ikke lenger kan selges blir brukt i bakeriet og de bruker heller ikke varer i produksjonen som ikke er betegnet som bærekraftige (som f.eks. avokado).

Ute på denne øyen finnes altså et bakeri som blir å betegne som selve livsnerven i et lokalsamfunn, der bakeriet er hovedingrediensen og utgangspunktet for hele modellen hvor de jobber aktivt for å skape et bærekraftig og livskraftig lokalsamfunn som kalles Bygda 2.0. Her er historiefortellingen levende og i fokus – hele tiden.

Det er med stor respekt for en langsiktig tenkende og filosofisk gjeng med entusiaster vi velger å kåre Stokkøy Bakeri som vinner av årets konkurranse.

Gratulerer!

Juryen for Årets Bakeri
 • Vigdis M. Næsseth - Fossekall as
 • Oddbjørn Roksvaag - Vest Vind Media as, Hilde Mortvedt - SeeNew as
 • Beret Mette Haga - Innovasjon Norge
Tidligere vinnere av prisen