Nå er endringene i ordningen med Regionale verneombud (RVO) gjort gjeldende

Fra og med 01.01.2019 vil flere virksomheter, spesielt innen servering, være omfattet av ordningen med regionale verneombud (RVO).

Som mange er kjent med har BKLF, sammen med NHO Mat og Drikke, de to-tre siste årene arbeidet for å unngå at ordningen med regionale verneombud for hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen, (RVO-ordningen), utvides til å omfatte bakeri- og konditoriutsalg. Til tross for gjentatte møter med Arbeids- og sosialdepartementet, og brev til departementet hvor vi argumenterte mot en utvidelse av RVO-ordningen, ble resultatet en endring i forskriften om organisering, ledelse og medvirkning.

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 6-1. Virkeområdehar Arbeids- og sosialdepartementet konkret regulert hvilke bransjer/virksomheter som skal omfattes av RVO-ordningen. Dette er virksomheter som har serveringsbevilling eller omsetter alkoholholdig drikke.

Ordningen innebærer blant annet at et bakeri- og/eller et konditoriutsalg, som er pliktig til å ha serveringsbevilling, nå er omfattet av ordningen med Regionalt Verneombud (RVO). Nevnte virksomheter vil på dette grunnlag måtte betale en avgift til ordningen.

Det er virksomhetens lønnsutgifter som legges til grunn for beregning av avgiften. Det skal kun betales avgift på grunnlag av de lønnsutgiftene som er knyttet til aktiviteten servering. For et bakeri- og konditorutsalg betyr det at avgiften skal beregnes på grunnlag av lønnsutgiftene til de ansatte som arbeider innenfor serveringsdelen av utsalgene. I virksomheter med flere enn 1 ansatt, og hvor ansatte også har andre oppgaver enn servering, må det foretas en beregning av de lønnsutgiftene som skal legges til grunn for avgiften. Avgiften som skal betales for 2019 baserer seg på opplysninger om bedriften for 2018.

Her kan du lese mer om ordningen, og hvordan din bedrift vil bli påvirket