Landskonferansen for Restaurant- og matfag

13. mai 2024 til 14. mai 2024
Scandic Park Hotel Sandefjord

Landets største konferanse for deg med interesse for kompetanse og rekruttering til mat- og måltidsfagene

Landskonferansen for Restaurant- og matfag samler rådgivere, karriereveiledere, faglærere, opplæringskontorene og alle andre med interesse for restaurant- og matfagene, for kunnskapsdeling og faglig påfyll om aktuelle temaer.

Årets hovedtemaer er effektiv rekruttering, fullføring og livslang læring i mat- og måltidsbransjen.

Foreløpige programpunkter for LKRM 2024:
 • Trender fra bransjen
 • Best practice fra rekrutteringsarbeidet til skole og bedrift
 • Samtaler med elever, lærlinger og unge fagarbeidere
 • Ny opplæringslov m/ forskrift
 • Evaluering av fagfornyelsen
 • Middag og mingling på kvelden

Konferansen passer for:
 • Faglige ledere og instruktører
 • HR-ansatte i bedrifter som vurderer
 • Rådgivere og karriereveiledere i grunnskole og videregående skole
 • Faglærere i restaurant- og matfag og mat og helse
 • Faglærere i arbeidslivsfag og utdanningsvalg
 • Opplæringskontorer
 • Prøvenemndsmedlemmer
 • Yrkesopplæringsnemnder
 • Alle som er opptatt av rekruttering til mat- og måltidsbransjen