#MerAvGrovt

Norske helsemyndigheter har satt seg et mål om at den norske befolkningen skal spise 20% mer grovt innen 2021. Både Helsedirektoratet og bakerbransjen skal bidra til at forbrukere lettere kan velge sunne og grove produkter i en hektisk hverdag.

For å følge helsemyndighetenes anbefalinger, bør inntak av grove kornprodukt til sammen gi 70 og 90 gram sammalt mel eller fullkorn per dag for henholdsvis kvinner og menn. Dette får du i deg om du spiser fire brødskiver fra et brød merket med 76-100% grovhet på Brødskala’n. Kun 25% av befolkningen har i dag et inntak på anbefalt mengde. Da bakerne produserer hverdagsmat til hele Norges befolkning, har bakerbransjen mulighet til å være med å påvirke forbrukere til å ta sunnere valg. Et sunnere kosthold hos folk flest vil gi store helsegevinster, samtidig som det vil spare samfunnet vårt for milliardkostnader.

 Artikkelen fortsetter under videovinduet.

 

#MerAv-arbeidet

I forbindelse med #MerAv-arbeidet, har BKLF sammen med Sjømat Norge, Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund og Helsedirektoratet holdt flere workshops med tittelen #MerGrovtGrøntogBlått for aktørene som har signert tilslutningsavtalen. På disse workshopene jobbes det for å komme fram til konkrete tiltak for å nå målene i intensjonsavtalen.  

Brødskala'n

Brødskala'n er BKLFs viktigste virkemiddel i #MerAv-arbeidet. Brødskala'n er med på å fremme inntak av grove kornprodukter i befolkningen, da merkeordningen gjør det lettere for folk å velge de groveste produktene i brødhyllene.  

Intensjonsavtalen

Intensjonsavtalen 2017-2021 mellom mat- og drikkebransjen og Helse- og omsorgsdepartementet, har som mål å tilrettelegge for et sunnere kosthold i befolkningen. I arbeidet med å gjøre det enklere for folk å ta sunnere valg, er det «viktig ikke bare å fokusere på hva folk må spise mindre av, men også hva de må spise mer av», sier statsråd i helse og omsorgsdepartementet, Bent Høie, og nettopp derfor avholder Helsedirektoratet #MerAv-kampanjen. Målet med kampanjen er å bidra til økt inntak av fisk og sjømat, frukt, bær og grønnsaker og grove kornprodukter i befolkningen.

BKLF har på vegne av medlemsbedriftene, signert tilslutningsavtalen om tilrettelegging av et sunnere kosthold med Helse- og omsorgsdepartementet, og ønsker å bidra aktivt til at næring og myndigheter når målene om et sunnere kosthold for befolkningen. Samarbeidet mellom bransjen og helsemyndighetene skal både bidra til å nå de nasjonale målene for folkehelsepolitikken og å styrke konkurransekraften til mat- og drikkenæringen.  Ønsker din bedrift å signere tilslutningsavtalen, kan du kontakte Gunnar Bakke på gb@nhomd.no