Diplombakerutdannelse

Diplomutdanning for bakere er et utdanningstilbud som bygger på svennebrev i baker – eller konditorfaget. Utdanningen er utviklet i et samarbeid mellom BKLF, NMBU og Nofima. Kurset består av basiskurs, samt selvvalgte fordypningsområder.

Målgruppe og faglig nivå

Målgruppen for kurset er ansatte i bakerbransjen med fagutdanning baker- og konditor fra videregående skole, og med yrkespraksis fra bakerbransjen. Kurset bygger på grunnutdanningen i bakerfaget, og ligger på et høyere nivå. Foreleserne formidler forskningsbasert kunnskap. 

Hva skal deltakerne lære – og hvordan?

Når kurset er gjennomført skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap og god forståelse av:

  • Bakeprosess for brød og gjærdeigsprodukter
  • De viktigste funksjonelle egenskapene i mel som har betydning i bakeprosessen
  • Brød/bakervarers betydning for ernæring og helse
  • Hvordan variasjoner i melkvalitet påvirker prosess og produktkvalitet
  • Betydning av andre ingredienser, bakehjelpemidler og tilsetningsstoffer
  • Sensorikk og enkle forbrukerundersøkelser
  • Større helhetsforståelse av korn og mel som råvare i verdikjeden

I denne kursrunden legger vi enda mer vekt på baketeknologi, og bruker mer tid i bakeriet for å koble teorien tettere opp mot praksis.

Deltakerne skal, etter å ha gjennomført kurset, kunne anvende kunnskapene i egen bedrift, kommunisere faglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger med spesialister innen området, innhente mer / ny kunnskap til bedriften og bidra med cerealfaglig kompetanse til bedriftens produktutvikling.