Styret

Styret BKLF

Styret i BKLF. Fra venstre: Henrik Næss, Peder Jørgensen, Carl Fredrik Samson, Gunvor Fiskå, Ole John Berntsen, Pål Taklo, Kristian Wiik og André Løvaas (foran).

Styret er BKLFs øverste organ, og er bindeledd mellom medlemmene og de lokale organisasjonsledd. Styret velges av representanter fra bedrifter over hele landet under det årlige landsmøtet. Styret skal behandle saker som fremmes av regionforening, Landsmøte, eller styrets enkeltmedlemmer.

Ole John Berntsen

President

Naustdal Dampbakeri
E-post: olejohn@dampbakeriet.no
Mobil: 901 96 173

Carl Fredrik Samson

Visepresident

W.B.Samson AS
E-post: cf@samson.no
Mobil: 95 148 714

Pål Taklo

Styremedlem

Majas Bakeri AS
E-post: post@majasbakeri.no
Mobil: 908 69 953

Gunvor Fiskå 

Styremedlem

Ryfylke Bakeri & Konditori AS
E-post: gunvor@ryfylkebakeri.no
Mobil: 90062626

Svein Tinnen 

Styremedlem

Kløverbakeriet AS
E-post: svein.tinnen@kloverbakeriet.no
Mobil: 909 93 775

Kristian Wiik 

Styremedlem

Tromsø Bakeri AS
E-post: kristian@tromsobakeri.no
Mobil: 900 456 20

Peder F.K. Jørgensen 

Styremedlem
Baker Jørgensen AS

E-post: peder@bakerjorgensen.no
Mobil: 959 307 02

André Løvaas 

1. varamedlem

Personlig medlem

E-post: andre@apentbakeri.no
Mobil: 920  97 976

Henrik Næss

2. varamedlem
Nøtterø Bakeri og Konditori AS

E-post: henrik@nottero-bakeri.no                                                                                                        
Mobil: 482 20 713