Oslo Baker- og konditorlaug

Oslo Baker- og Konditorlaug er en forening for Baker- og konditoribedrifter i Oslo og omegn. Lauget har totalt 24 medlemmer fordelt på æresmedlemmer, bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.

Lauget eier en bygård i Grefsenveien som leies ut til ansatte i medlemsbedriftene. Vi arrangerer årlig julemiddag og generalforsamling for våre medlemmer. I tillegg er vi med på diverse arrangementer, blant annet utdeling av svennebrev til nye baker- og konditorsvenner og premieutdeling for Oslo og Akershus Cup. Vi forvalter også Melhorns legat og Gjørslies legat som deler ut stipend til videreutdanning innen baker og konditorfaget.

Æresmedlemmer:

  • Disponent Karl-Petter Nordby sen.

 Styremedlemmer:

  • Siviløkonom Carl Fredrik Samson                  
  • Cathrine Hals Alsaker – styrets leder                                
  • Bakermester Axel Brun                                 
  • Styreleder Morten Fjære                                 
  • Bakermester Karl-Petter Nordby jr.              

 Varamedlem:

  • Baker- og Konditormester Leif Arne Fardal, Fardal AS
Vedtekter for OBKL