Utdanning
Meny
TJES7909

NM Årets konditor 2017

aarets_konditor

Konkurranse Årets Ung konditor 2017 og NM Årets Konditor 2017 er en nasjonal konditorkonkurranse på Smakmessen Lillestrøm 9. februar 2017

Tidspunkt: 10.00 – 20.00

Konkurransen vil avholdes på SMAK 2017 som er Nordens største fagmesse for besøkende fra hotell, restaurant, cafe, institusjon og kantine, uteliv, convenience, bakeri og konditori.

Del:

Konkurranseregler

Deltakere:

Deltakere må ha svennebrev i baker- eller konditorfaget

Dommere:

Det oppnevnes 3 dommere fra bransjen hvor en fungerer som hoveddommer.

Dommerassistent

Det oppnevnes dommerassistent.

Arbeidsoppgaver/tema

Tema: Vinterfryd

 1. Hovedkake
  Det skal lages en kake for ca 8 personer i 2 eksemplarer: 1 stk utstilling og 1 stk smaksbedømming. Kandidaten velger selv utforming, høyde, innhold og oppsats. Hovedkake til smaksbedømming skal presenteres på desserttallerken.
 2. Sjokoladekonfekt
  Det skal lages 2 typer sjokoladekonfekt, 8 stk av hver: 2×4 stk til utstilling og 2×4 til smaksbedømming.
 3. Show piece/utstillingselement
  Det skal lages en showpiece til utstilling. Den skal lages i sjokolade, sukker eller pastillage og være 100% spisbar. All små dekor i sjokolade eller sukker må gjøres under konkurransen. Enkelte, ufargede, ferdig støpte store deler av showpiecen, kan medbringes, men må settes sammen og farges under konkurransen.

Tidsplan

Første dag: 2 time til forberedelse/oppveiing av råvarer, til forberedelse av utstyr. Ingen produksjon tillatt.

Andre dag: 7,5 timer til framstilling og montering.

Uniform

Arrangør stiller med arbeidsjakke, hodeplagg og forstykker som deltaker skal bruke. Deltakere stiller i sorte arbeidsbukser og sorte arbeidssko. Arbeidstøy skal være nyvasket og strøket.

Praktiske Oppgaver

 • Hver deltaker får tildelt en elev til å hjelpe til rydding/vasking.
 • Avvik på oppsatt tidsplan og arbeidsoppgave kan medføre poengtrekk.
 • Utstyr som ikke står på utstyrslisten må utøver selv ta med.
 • Utstillingsbord er tilgjengelig og trengs ikke tas med.
 • Utøver må ta med duker, fat, pynt. etc.

Konkurranseregler:

 • Utstillingselementer kan være produsert i forkant.
 • Ferdigstekte kakebunner kan medbringes til konkurransen.
 • Ferdigkokt sukker og modelleringssjokolade kan medbringes men må utformes under konkurransen. Enkelte ferdige tørket pastillage former kan medbringes, men må settes sammen og farges under konkurransen.
 • Alt fyll må produserer under konkurransen.
 • Liste over råvarer som er tilgjengelig på konkurransearena vil bli tilsendt 1 måned før konkurransen.
 • Liste over utstyr som er tilgjengelig på konkurransearena vil bli tilsendt 1 måned før konkurransen.
 • Råvarer, spesialprodukt og spesielle tilsetninger som ikke står på denne listen, må deltakere ta med selv. Disse må godkjennes av hoveddommer før konkurransen.

Kommunikasjon før konkurransen

 • All kommunikasjon og spørsmål må sendes skriftlig til Gunnar Bakke BKLF gb@nhomd.no . Telefon 970 19 591
 • Utøvere vil motta infobrev 1 gang i måneden med innkomne spørsmål og dommersvar, frem til konkurransedato.
 • All kommunikasjon utenfor nevnte kanal vil ikke aksepteres.
 • Direkte kommunikasjon mellom deltakere og dommer kan medføre diskvalifikasjon.

Kommunikasjon under konkurransen

 • All kommunikasjon mellom deltaker og dommer skal foregå gjennom dommerassistent
 • Må deltaker snakke med dommer, skal det alltid være to dommere til stede.
 • Kommunikasjon utenfor disse rammene kan medføre diskvalifikasjon

Påmeldingsfrist

Send søknad om å delta sammen med resepter, beskrivelse og bilde av det du ønsker å konkurrere med. Søknadene vil bli anonymisert, og en jury vil plukke ut 3 finalister for konkurransen.
Søknaden sendes til BKLF v/ Gunnar Bakke gb@nhomd.no 1 desember 2016

Bedømmingen

Det vil bli lagt vekt på:

 • Konsistens 10%
 • Kreativitet 15%
 • Uteseende 35%
 • Arbeidsteknikk 5%
 • Smak 35%

Premiering

Pokal, diplom, medalje og blomster. Eventuelt ekstra gaver fra sponsor.

Konkurranseregler Ung konditor 2017

Deltakere:

Konkurransen er åpen for deltagere som er under godkjent utdanning til svennebrev i baker- eller konditorfaget, eller har svennebrev i baker- og konditorfaget.  Deltageren må være født i 1994 eller senere.

Dommere:

Det oppnevnes 3 dommere fra bransjen hvor en fungerer som hoveddommer.

Dommerassistent

Det oppnevnes dommerassistent.

Arbeidsoppgaver/tema

Tema: Vinterfryd

 1. Dessertkake
  2 stk dessertkake til 6 personer. 1 til utstilling på buffe og 1 til dommerne for smak og bedømming.
 2. Sjokoladekonfekt/Praliner
  Det skal lages 2 typer sjokoladekonfekt, 8 stk av hver: 2×4 stk til utstilling og 2×4 til smaksbedømming. Utforming og innhold etter deltakers eget valg
 3. Småkaker/Petit fours
  Det skal lages 3 forskjellige småkaker/petit fours med valgfri smak og utforming. ( 8 stk av hver sort) 3×4 stk til utstilling og 3×4 til smaksbedømming.
 4. Show piece/utstillingselement
  Det skal medbringes en showpiece til utstilling ut fra tema. Den skal lages i sjokolade, sukker eller pastillage og være 100% spisbar. Skowpiece skal settes på base 60 x 40.

Tidsplan

Første dag: 1 time til forberedelse/oppveiing av råvarer, til forberedelse av utstyr. Ingen produksjon tillatt.

Andre dag: 6 timer til framstilling og montering.

Uniform

Arrangør stiller med arbeidsjakke, hodeplagg og forstykker som deltaker skal bruke. Deltakere stiller i sorte arbeidsbukser og sorte arbeidssko. Arbeidstøy skal være nyvasket og strøket.

Praktiske Oppgaver

 • Hver deltaker får tildelt en elev til å hjelpe til rydding/vasking.
 • Avvik på oppsatt tidsplan og arbeidsoppgave kan medføre poengtrekk.
 • Utstyr som ikke står på utstyrslisten må utøver selv ta med.
 • Utstillingsbord er tilgjengelig og trengs ikke tas med.
 • Utøver må ta med duker, fat, pynt. etc.

Konkurranseregler:

 • Show pice/utstillingselement skal være produsert i forkant.
 • Ferdigstekte kakebunner kan medbringes til konkurransen.
 • Ferdigkokt sukker og modelleringssjokolade kan medbringes men må utformes under konkurransen. Enkelte ferdige tørket pastillage former kan medbringes, men må settes sammen og farges under konkuransen.
 • Alt fyll må produserer under konkurransen.
 • Liste over råvarer som er tilgjengelig på konkurransearena vil bli tilsendt 1 måned før konkurransen.
 • Liste over utstyr som er tilgjengelig på konkurransearena vil bli tilsendt 1 måned før konkurransen.
 • Råvarer, spesialprodukt og spesielle tilsetninger som ikke står på denne listen, må deltakere ta med selv. Disse må godkjennes av hoveddommer før konkurransen.

Kommunikasjon før konkurransen

 • Spørsmål om konkurransen rettes til Gunnar Bakke BKLF gb@nhomd.no eller mobil 970 19 591
 • Utøvere vil motta infobrev 1 gang i måneden med innkomne spørsmål og dommersvar, frem til konkurransedato.
 • All kommunikasjon utenfor nevnte kanal vil ikke aksepteres.
 • Direkte kommunikasjon mellom deltakere og dommer kan medføre diskvalifikasjon.

Kommunikasjon under konkurransen

 • All kommunikasjon mellom deltaker og dommer skal foregå gjennom dommerassistent
 • Må deltaker snakke med dommer, skal det alltid være to dommere til stede.
 • Kommunikasjon utenfor disse rammene kan medføre diskvalifikasjon

Påmeldingsfrist

Send søknad om å delta sammen med resepter, beskrivelse og bilde av det du ønsker å konkurrere med. Søknadene vil bli anonymisert, og en jury vil plukke ut 3 finalister for konkurransen.
Søknaden sendes til BKLF v/ Gunnar Bakke gb@nhomd.no innen 1. desember 2016

Bedømmingen

Det vil bli lagt vekt på:

 • Konsistens 10%
 • Kreativitet 15%
 • Uteseende 35%
 • Arbeidsteknikk 5%
 • Smak 35%

Premiering

Diplom og blomster. Eventuelt ekstra gaver fra sponsor.