Utdanning
Meny

Kurs

21 apr

Diplomutdanning for bakere

Diplomutdanning for bakere er et utdanningstilbud som bygger på svennebrev i bakerfaget. Utdanningen er utviklet i et samarbeid mellom Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Nofima AS. Kurset består av basiskurs, samt selvvalgte fordypningsområder.

 

Tid og sted

1. samling: 21. – 22. april 2020

2. samling: 20. – 21. oktober 2020

3. samling: 13. – 14. april 2021

Eksamen: 20. – 21. april 2021

Samlingene gjennomføres på Nofima AS (Osloveien 1,

01 mai

NHO Nettkurs: Grunnkurs i HMS for baker- og konditorbransjen

Kurset er nettbasert og kan tas når man selv ønsker.

Kurset skal gi verneombud (VO) og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer (AMU-) og arbeidsgivere og ledere i bransjen, tilstrekkelig kunnskap til å utøve sine funksjoner i henhold til arbeidsmiljølovens krav.

NHO-medlem kr 3400,-
Ikke NHO-medlem kr 4200,-
(Priser eks mva)

 

Mer informasjon / bestille kurs