Utdanning
Meny
kurs

Diplomutdanning for bakere – eksamen om korn, mel og baketeknologi

I utdanningen inngår basiskurset om korn, mel og baketeknologi og i tillegg to selvvalgte fordypningsemner. Basiskurset omfatter en prosjektoppgave som kan knyttes til problemstillinger som det arbeides med i egen bedrift. Diplombakertittel tildeles når alle deler av utdanningen er fullført og godkjent. Diplombakerutdanningen er utviklet i et samarbeid mellom Baker- og Konditorbransjens Landsforening, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Nofima.Kurset har 5 studiepoeng. Målgruppen er ansatte i bakeribransjen med svennebrev innen baker og/eller konditor. Nytt kurs starter i april 2018.

Vi tar sikte på å starte neste Basiskurs like over påske i 2018. Du kan allerede nå uforpliktende melde din interesse for kurset. Da vil du få tilsendt en epost med informasjon når vi starter markedsføringen av dette tilbudet. Send epost til: camilla.grefsli@nmbu.no

Basiskurset legges opp med tre samlinger av 2(3) dager med forberedelse og etterarbeid mellom samlingene. Mye av tiden på samlingene vil foregå i pilotbakeriet ved Nofima, og med fokus på baketeknologi og å koble teori mot praktisk baking.

Temaer som blir gjennomgått vil være:

  • Bakeprosess for brød og gjærdeigsprodukter
  • De viktigste funksjonelle egenskapene i mel som har betydning i bakeprosessen
  • Brød/bakevarers betydning for ernæring og helse
  • Hvordan variasjoner i melkvalitet påvirker prosess og produktkvalitet
  • Betydning av andre ingredienser, bakehjelpemidler og tilsetningsstoffer
  • Innovasjonsprosesser med relevans for bakeribransjen
  • Sensorisk metodikk for testing av produktkvalitet
  • Kunnskap om korn og mel som råvare i verdikjeden
fisk