BKLF
Meny
tariffoppgjor_web

Tariffoppgjøret for baker- og konditorbransjen ble vedtatt av tariffpartene 27. april

Resultatet av de sentrale lønnsforhandlingene ble vedtatt av tariffpartene 27. april. Lokale forhandlinger kan nå gjennomføres slik dette er beskrevet i overenskomsten(e) som bedriften er bundet av.

Daglig leder i BKLF, Gunnar Bakke satt i forhandlingsutvalget, og han sier seg rimelig godt fornøyd med resultatet av forhandlingene. Fagbrevtillegget økes i overenskomsten med 0,50 kr. (til kr. 11,-), som vil si at fagkompetanse blir belønnet. Dette må vi si er et bra resultat.

Det kom også inn et punkt omindividuell lønnsfastsettelse ut i fra kompetanse eller ansvar, som gir bedriftene mulighet til å belønne de med videreutdannelse som for eksempel mesterbrev eller diplombaker. I overenskomsten heter det: «Etter forhandlinger mellom de tillitsvalgte og bedriftsledelsen er det anledning til individuell lønnsfastsettelse ut i fra kompetanse eller ansvar som for eksempel diplombaker».

For detaljerte opplysninger om lønnsoppgjøret, følg linken under.

https://www.nhomd.no/overenskomst133

Relaterte artikler