BKLF
Meny
smilefjes

Hva skjer med Smilefjesforskriften?

Det har vært gjennomført pilotforsøk med ”Smilefjesordningen” (Mattilsynets tilsyn med serveringssteder). Ordningen har også vært ute på høring, og BKLF er naturlig nok engasjert i dette.