BKLF
Meny
bygg

Bygg er kornet som bygde landet

Bygg betyr ”det som dyrkes”, og kornet var i bruk allerede under steinalderen. Derfor regnes bygg som det opprinnelige kornslaget her i landet.