BKLF
Meny
1920x500_arets_bakeri_2018

Stem på Årets Bakeri 2019!

BKLF oppfordrer bedriftskollegaer i bransjen til å nominere kandidater til Årets Bakeri 2019. Kjenner du en bakeribedrift du mener fortjener prisen ÅRETS BAKERI 2019, send oss ditt forslag innen 28. februar. 

Målet med denne kåringen er å øke bevisstheten om alle de elementene som til sammen utgjør en vellykket bedrift, fremheve og presentere gode bedrifter, samt styrke samholdet i bransjen. Frem til 28. februar 2019 kan du sende inn forslag på eksemplariske bedriftskolleger du mener fortjener prisen. Årets hovedfokus er «Innovasjon og nyskapningsevne». En ekstern jury bestående av fagfolk fra ulike miljøer med særlig kompetanse på bedrifts-vurdering har ansvar for juryarbeidet. I tillegg vil bransjen selv være med å stemme på finalistene.

For at de nominerte skal bli vurdert, må det sammen med nominasjonen oppgis informasjon om bedriftsnavn, kontaktinformasjon og gjerne nøkkeltall fra 2018 (omsetningsstørrelse og lønnsomhet). Nominasjonen må også begrunnes ved å si noe om det nominerte bakeriets evne til innovasjon og nyskaping, og hva som har vært gjort her som gjør dette bakeriet til en god kandidat til tittelen Årets bakeri 2019.

Juryen vil legge til grunn følgende kriterier for kåringen:

  • Bedriftens økonomiske utvikling
  • Bedriftens innovasjon / nyskapningsevne
  • Bedriftens fokus på bærekraft
  • Bedriftens helhetlige profilering og omdømmebygging
  • Bedriftens endring og omstillingsevne
  • Bedriftens medarbeidertilfredshet
  • Bedriftens fokus på fagkompetanse innen baker- og konditorfag
  • Bedriftens samarbeidsevner/nettverk/kunnskapsdeling

 

Alle bakerier med fagarbeidere kan nomineres, også egen bedrift. E-post med nominasjon sendes til gb@nhomd.no

En liste over de nominerte bakeriene blir offentliggjort i begynnelsen av mars 2019.

Juryen vil gjennomgå de nominerte forslagene, og innen 15. mars 2019 innstille 3 bedrifter som vil bli analysert og ytterligere vurdert. Bedriftskollegaer i bransjen kan etter dette og fram til 31.04.19, delta i en siste avstemming på de 3 kandidatene. «Årets bakeri 2019» vil bli kåret under BKLFs landsmøtet på Leangkollen 8. mai, og vinneren blir tildelt en premie bestående av kr. 10.000,- pokal, diplom og blomster.

På bildet øverst ser du fra kåringen av Årets bakeri 2018, der Edgards Bakeri vant 1.premien.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media AS

Relaterte artikler